Dyrets mærke – 666


Lad den, der har forstand, udregne dyrets tal;
thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666.
Åb. 13.18b


Dyrets tal – 666

Dyrets tal er 666, læste vi i Åb 13.18. Verset indledtes med: Her gælder det at have visdom. Der skal altså visdom til at regne den ud. Jeg har en bog på norsk, som hedder: “Det nye pengesystemet”. Den er skrevet af Mary Stewart Relfe og udgivet på Hermon Forlag i Norge i maj 1984. Den beskriver meget godt, hvad det går ud på. Da det (når dette skrives) er 35 år siden, så tænker jeg ikke, at den kan købes mere.

Dyrets mærke tallet 666 er i alle stregkoder, som bruges i dag. Tallene, de 3 gange 6, er bare ikke skrevet på. Men de 3 steder i alle stregkoder, hvor der er to streger, som går lidt længere ned end de andre, og der ikke står tal ved, det er 6-taller. Find en stregkode, som indeholder tallet 6, så kan du se, at det passer. Her skal lige tilføjes, at der er forskel på “striberne” på venstre og højre side af 6-tallet i midten. Det, som er hvidt i venstre side, er sort i højre side. Og det, som er sort i venstre side, er hvidt i højre side. Ikke spejlvendt, men farverne er modsatte.

Tallenes opbygning 

Tallene er opbygget af 7 lige brede striber ved siden af hinanden. Meget småt. Det kan jo ikke ses. Striberne er enten hvide eller sorte (med mindre de bruger andre farver end sort). De 10 tal ser ud, som beskrevet her nedenunder. Tallene står klods op ad hinanden i en stregkode, der er ingen mellemrum.

Hvid er her skrevet som 0, og sort som 1. Som det ses, er farverne modsatte på venstre og højre side af 6-tallet i midten i stregkoderne.

0 skrives: 0001101 i venstre side og 1110010 i højre side
1 skrives: 0011001 i venstre side og 1100110 i højre side
2 skrives: 0010011 i venstre side og 1101100 i højre side
3 skrives: 0111101 i venstre side og 1000010 i højre side
4 skrives: 0100011 i venstre side og 1011100 i højre side
5 skrives: 0110001 i venstre side og 1001110 i højre side
6 skrives: 0101111 i venstre side og 1010000 i højre side
7 skrives: 0111011 i venstre side og 1000100 i højre side
8 skrives: 0110111 i venstre side og 1001000 i højre side
9 skrives: 0001011 i venstre side og 1110100 i højre side

De længere striber i stregkoderne er, som skrevet, 6-taller. De skrives på følgende måde:

6-tallene sat til venstre og til højre skrives ens: 101
6-tallet i midten skrives: 01010

Her er et billede af 6-taller i henholdsvis venstre og højre side af 6-tallet i midten i en stregkode.

Dyrets mærke

De mennesker, som tager Dyrets mærke på deres hånd eller i deres pande, de går fortabt. Det kan vi læse i Åb. 14.9-11: 9. Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem; han råbte med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, 10. så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne. 11. Og røgen fra deres pine stiger op i evig­hed­er­nes evig­hed­er; og de har ikke hvile hverken dag eller nat, de, som tilbeder dyret og dets billede, og enhver, der tager dets navn som mærke.« 

Så her kan vi læse, at det er meget vigtigt, at vi ikke tager Dyrets mærke på os. Det gælder altså det evige liv. Det kan medføre evig fortabelse, som er den anden død, at tage Dyrets mærke og tal på sig. Dyrets mærke og tal er 666. Jeg ved ikke, om Gud i sin store kærlighed og omsorg for mennesker har en løsning for de mennesker, der er blevet og bliver bedraget til at tage dyrets mærke på sig.


Videoer

Prøv engang at se disse videoer, jeg linker til. Den på 6 min. har danske under­tekster. Jeg tror helt sikkert, at det er dyrets mærke, som er klar til brug. – LUCIFERASE – Og hvem, tror du, har taget patent på den? – Bill Gates. – Og er du klar over, at der faktisk er fundet Luciferase i COVID-19 vaccinerne?

Åb. 13.16-17: Og det får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal. – Sådan har Det danske Bibel­sel­skab oversat dette. Men det står faktisk på en anden måde i grund­teksten. Se selv Åb. 13:1617.

Videoer

Nu bruger de så nano-teknologi, som er noget helt andet end en streg­kode. Det er jo bare et endnu mere avan­ceret mærke.