El Shaddai – ministeriet

Jerry Toney lagde denne video ud på hans kanal d. 25. august 2022 – Mark Biltz – Rap­ture 2022 – Mark Biltz – Bort­ryk­kelse 2022. Derved fandt jeg – El Shaddai Mini­stries – på You­Tube. Der er rigtig mange timers bibel­under­vis­ning. Mest af Mark Biltz.

Undervisnings videoer

A.M. betyder Anno Mundi = Året i verden siden skabelsen.

Daniels 70. uge

31-03-2020 – Hvad har de 7 års she­mita-cy­klusser at gøre med Daniels 70. uge? Hvornår vil Jesus vende tilbage?What do the 7 year Shemita cycles have to do with Daniels 70th week? When will Jesus return? – 11:16 – Daniels 70. år-uge

Johannes’ Åbenbaring

05-05-2020 – Afkodning af Johannes’ Åben­baring ud fra et jødisk per­spektiv: Del 1- Visionen – Decoding the Book of Revelation from the Jewish Per­spec­tive: Part 1– The Vision – 44:00

Trængslen

22-05-2021 – Hvornår begynder trængslen? Hvor befinder vi os i den bi­belske ka­lender? (Hvilken tid er det?) – When will the TRI­BU­LATION begin? Where are we on the BIB­LICAL Calender? (What Time is it?) – 1:05:10

21-07-2021 – Kan trængslen begynde næste år? Er de kinesiske ny­tårs­sym­boler paral­lelle med åben­baringer? – Could the tri­bu­lation begin next year? Do the Chinese New Year symbols parallel reve­lations? – 52:27

Jesu genkomst

22-01-2022 – Herrens snarlige gen­komstThe Lord’s Soon Return – 1:01:37 – Meget vigtig at se og forstå.

12-04-2022 – Højdepunkt: “Det er kun 5 må­neder væk!“- Highlight: “Only 5 months away!” – 9:59

12-04-2022 – Højde­punkt: “En tyv om natten” – Highlight: “A thief in the Night” – 4:17 – Som en tyv om natten – Mark Biltz

18-04-2022 – Højdepunkt: “Vil her­lig­heden falde i 2023?” – Highlight: “Will the glory fall in 2023?” – 6:57

Passover påske

18-04-2022 – Højdepunkt: “Præcis dag 430 år senere: Påske!” – Highlight: “Exact Day 430 years later: Passover!” – 8:41 – Isak blev født på pass­over. Års­dagen efter at Gud gav Abraham løftet om at gøre ham til et stort folk og give dem landet. Præcis samme dag 430 år senere blev påsken ind­stiftet før ud­van­dringen af Egypten.

18-04-2022 – Højdepunkt: “Hvor døde Yeshua?” – Highlight: “Where did Yeshua die?” – 12:07 – Mark mener på Olie­bjerget.

Fra skabelsen til ødelæggelsen af templet

03-05-2022 – Højdepunkt: “Vær klar til 2023” – Highlight: “Be alert for 2023” – 4:32 – (2:59) Noah blev født i 1056 efter ska­belsen. Sem blev født i 1558. Synd­floden kom i 1656. Abram blev født i 1948 A.M. – Israel blev født i 1949 e.Kr. Det for­jættede land til­hørte Abraham i 2023 A.M. – Nu nærmer vi os 2023. Er der en pa­rallel?

04-05-2022 – Højdepunkt: Fra Abraham til øde­læg­gelsen af templet – Highlight: “From Abraham to the destruction of the temple” – 4:00

04-05-2022 – Højdepunkt: “Det kom­mende jubelår” – Highlight: “The coming jubilee year” – 4:48 – Alt efter hvilken ud­regning, der er den rigtige, så vil det kommende år være et jubelår eller det vil være om 7 år. (Citatslut.) – Wau, det kan være om 7 år, at det er jubelår. I jubel­året samles alle ved templet på løv­hyt­te­festen. Det kan være den 5. festdag der skal op­fyldes. Se: 09-08-2022 – længere nede på siden.

04-05-2022 – Højdepunkt: “6000 års historie på én side” – Highlight: “6000 years of history on 1 page” – 13:30 – herfra. Videoen til over­sigten over vores kalender om­regnet til andre kalendere. 6000 år historie & Guds tids-ur

04-05-2022 – Højdepunkt: “Choke­rende åben­bar­inger fra Daniels bog” – Highlight: “Shocking revelations from the book of Daniel” – 3:52 – Hvis 1335 dage er år, så kan det være 2023.

Klip fra budskab fra d. 30. april 2022 om Yom Kippur – for­son­ings­dagen:
30-04-2022 – Budskab 30. april 2022: Acharei Mot (Efter døden) – Message* April 30, 2022: Acharei Mot (After the Death)

Endetidsuret

25-07-2022 – Hvor er vi på ende­tids­uret?Where Are We on the end time clock? – 59:28 –

25-07-2022 – Højdepunkt: “Hvornår begynder de sidste 7 år“? – Highlight: “When do that last 7 years begin”? – 5:00

25-07-2022 – Højdepunkt: “Det er me­ningen, at vi skal vide, hvornår enden er nær” – Highlight: “We are supposed to know when the end is near” – 6:41 – Om volden der er øget meget i den sidste tid, som er n af ende­tids­teg­nene.

Forsinket

09-08-2022 – Highlight: “Vil han forsinke sit komme eller ej?” – Highlight: “Will he delay his coming or not?” – 5:30 – Hab. 2.3. Det Gud har vist, der vil ske, det sker. – Ordsp. 7.19-20. Den gode mand, Messias, er ikke hjemme, på lang­færd er han draget, ca. 2000 år har han været væk, penge­pungen tog han med (er det mon hen­vis­ning til bortrykkelsen? fordi), på den aftalte dag ved fuld­måne kommer han hjem! Det hen­viser til løv­hyt­te­festen. I Zak. 14 skal alle tilbede på løv­hyt­te­festen.


28-08-2022 – Rosh Chodesh Elul 5782Rosh Chodesh Elul 5782 – 25:59

22-09-2022 – Højdepunkt: “Er du klar til at se Herren?” – High­light: “Are you ready to see the Lord?” – 4:03

22-09-2022 – Højdepunkt: “Jubelåret; det hele er på vej mod enden!” (han mente Elul 25, ikke 25. sep­tember) – High­light: “The jubilee year; it’s all lining up for the end!” (he meant Elul 25, not Sept. 25) – 8:00