Endetiden – oversigten

Her er over­sigten over mine sider om ende­tiden og link til en liste over disse sider sat i al­fa­be­tisk orden, derfor hedder den: “Ende­tiden i alfa­be­tisk orden“.

Indledningen

Da du nok ikke har behov for at læse min ind­led­ning hver gang, du lige vil finde noget, så har jeg lagt den på en anden side. Men jeg an­be­faler, at du læser “Ind­ledningen” først, hvis du ikke al­le­rede har læst den før.

Nøglen til for­stå­else af ende­tiden” er at finde “Lidt her og lidt der“. Når vi kæder endetiden rigtigt sammen, så kan vi få dannet et sandt billede af endetiden. Vi må altid huske at hoved­sag­e­ligt så er “Guds ord skrevet af jøder til jøder“.

Ende­tidens bil­ledeEnde­tiden – kædes sammen

Indholdsfortegnelsen

Til de specifikke emner

Side   2 – Ind­ledningen –
Side   3 – Festtiderne –
Side   4 – Andre relevante oplysninger
Side   5 – Udgangspunktet og afslutningen
Side   6 – Daniels 70. år-uge
Side   7 – Dyret & de 4 dyr –
Side   8 – Kongen i endetiden
Side   9 – Jesus fortæller i Matt.
Side 10 – I Luk.
Side 11 – De dødes opstandelse og bortrykkelsen


Og samlet herunder

Udgangspunktet og afslutningen

Jesu gen­komst på Olie­bjerget Zak. 14.4 – Det sikre udgangspunkt
Za­ka­rias 12-14
Solen skal formørkes og …Joel 3.4 –
Gud samler alle hedningefolkJoel 3.6-7 –
Joels Bog
Vredens sidste tidDan. 8.19 –

Straks efter trængslen – Matt. 24.29-30 –
Men­nes­ke­sønnens tegn vil vise sig på him­melen – Matt. 24.30 –
Jesus vil samle hans ud­valgt sammen – Matt. 24.31 –

Det 6. segl – Åb. 6.12 –
Den store vredens dagÅb. 6.17 –
HERRENS store og frygtelige dagJoel 3.4 –
Ligesom en tyv om natten2. Pet. 3.10 –

Gud vil ændre himlene og jordenHebr. 1.10-12 –

Daniels åbenbaringer

Daniels 70 år-ugerDan. 9.24-27 –
Daniels 70. år-uge – M.B.
Hvornår begynder Daniels 70. år-uge?
Endetidens fastsatte tidDan. 8.17 –

Den store trængsel

Dyret & de 4 dyr 

Dyret – oversigt
Dyret

De 4 dyr Daniel såDan. 7.1-8
Det 4. dyrDan. 7.7-8 –
Tydningen til de 4 dyr Daniel såDan. 7.15-27
Dyret, Johannes så, er – de 4 dyr, Daniel så

De 4 engle i Åb. 7 & 9

Dyrets tal – 600 60 6
Dyrets mærke – 666Åb. 13.18b
Dyret er her! – Dyret er her på jorden nu!

 

Kongen i endetiden

Knuser det hellige folkDan. 7.24-27 + 12.7 –
Kongen i endetidenDan. 8.23 –
Uslingen i Daniel 11Dan. 11.21 –
Ødelæggelsens vederstyggelighedDan. 9.27 + 11.31 + 12.11 + Matt. 24.15 + Mark. 13.14 –

Jesus fortæller i Matt. 

Falske profeter – Matt. 7.15 –
Afvige fra den rette vejMatt. 24.11 –
Og så skal enden kommeMatt. 24.14 –
Falske salvede frelsereMatt. 24.24-25 –
Tegn, mirakler og mærkerMatt. 24.24-25 –
Bedrage med store tegn og undere – Matt. 24.24-25 –

Straks efter trængslenMatt. 24.29-30 –
Menneskesønnens tegn vil vise sig på himmelenMatt. 24.30 –
Jesus vil samle hans udvalgt sammenMatt. 24.31 –
Himmelen og jorden skal forgå – Matt. 24.35 –
Ingen kender dagen eller timen Matt. 24.36 –
Ingen kender dagen eller timen – om bortrykkelsenMatt. 24.36 –

I Luk. 

Se Menneskesønnen kommeLuk. 21.27 –
Værdig til at flygte vækLuk. 21.36 –

De dødes opstandelse og bortrykkelsen

Bortrykkelsen – Paulus1. Kor. 15.51-52 + 1. Tess. 4.15-17 –
Som en tyv om natten1. Tess. 5.1-2
Fred og ingen fare!1. Tess. 5.3 –
My­steriet af­sløret1. Kor. 15.51-52 –
De dødes opstandelse1. Kor. 15.51-52 –
I et nu, i et øjeblik1. Kor. 15.52 –
Den sidste trompet – J.P.
Den sidste basuns betydning –

Den lovløse2. Tess. 2.8a

Bortrykkelsen kommer før den store trængsel

Festtiderne

Guds fastsatte tidspunkter – M.B.
Festdagenes opfyldelse
Efterårsfesterne
Trompetfesten
Blæsning i shofaren – opfordring til omvendelse
Trompetfesten – videoerTrompeternes fest (video)
Trompetfesten – link til artikler De vise skal forstå (webside)

Andre relevante oplysninger

Ordenens Gud
Guds tids-ur –
Guds ord er skrevet af jøder til jøder –
Fortællemåder –
Fordrej ikke Guds ord! 

Bruden er her endnu
Hvis 2024 er 5971 efter skabelsen
Vejet og fundet for letDan. 5.27 –

En brud
Livets bog
Én gang frelst – altid frelst
Den falske profetÅb. 19.20
Den der sejrer!
Den første opstandelse!
Dommens dag
Den anden død! – Ildsøen