Engelske udsendelser

Der er mange udsendelser på engelske med advarsler og oplys­ninger om­kring corona, som ikke bliver vist i de medier, der cen­su­rerer alt det væk, som er kritisk overfor corona.


COVID-sprøjten er sygdommen

Ved en rundbords­dis­kussion for nylig præsen­terede dr. David Martin det faktum, at syg­dommen er i de eksperi­mentelle skud, der produ­ceres i CONvid-1984’s navn. I denne episode hører vi fra dr. Martin samt dr. Jane Ruby om Novavax.

Venner, dette er dødeligt alvorligt, som i folke­drab, åben­lyst over­lagt mord og øde­læggelse af den mennes­kelige race, og Big Pharma, korrupte politikere og spottende medier, sammen med talrige læger og syge­plej­ersker og sund­heds­per­sonale, der nægter at for­tælle sand­heden om CONvid eller vacci­nerne. – Citat fra teksten ved videoen. – Lagt ud 26. juli 2021 – 55 min.

COVID-sprøjten er sygdommen


Planet Lockdown

Hvis du ikke har lyttet til dette inter­view, ville du gøre klogt i at gøre det. – Catherine Austin Fitts – Planet Lock­down – Videoen varer 48 ½ min.

Planet Lockdown


Der findes mange flere livsvigtige videoer.