Er du i risikogruppen?

Hvilken risiko­gruppe? Umid­del­bart kan jeg fore­stille mig, at mange vil tænke risiko­gruppen for at få corona-virus eller COVID-19. Men nej, det er ikke den risiko­gruppe, jeg mener her. Men hvis du hører til den store gruppe, der har valgt at tro på landets ledere og sund­heds­myn­dig­heder og har udvist sam­funds­sind og har taget en COVID-19 vac­ci­nation, så er du i risiko­gruppen for at kunne få COVID-19. Men det er så noget helt andet.

Er du i risikogruppen for at kunne blive bedraget?

Ja, det er du. Og det er jeg også. For den risiko har vi alle, fordi vi lever i en falden verden og Satan og alle hans hjælpere vil gøre, hvad de kan, for at be­drage os. Men så er det om, hvor stor og al­vorlig den risiko er. Du kan gøre noget for at mini­mere risi­koen. Men du kan ikke få en “vaccine” eller ind­sprøjt­ning imod bedrag.

Hvilken risikogruppe er du i?

Hvor mange riko­grupper der er, ved jeg ikke. Hvilke der er far­ligst ved jeg heller ikke, for det af­hænger jo selv­føl­gelig af per­sonen. Vi har alle for­skellige svag­heder. Og det er jo for­skelligt fra person til person. Men vi kan alle gøre noget for at komme af med vore svag­heder og komme af med de far­ligste risici. Det handler jo om at se og forstå og er­kende og om­vende sig fra det, som øger risi­koen. Det er om at sørge for ikke at være i høj­risi­ko­gruppen for be­drageri.

Hvad kan så øge risikoen for at blive bedraget?

Ja, se det er der rigtig mange ting der kan. Derek Prince har faktisk skrevet en bog: “Be­skyt­telse mod bedrag”, den kan jeg godt an­befale at læse.

Men det jeg tænkte på, da jeg begyndte på denne side, det var, at hvis vi ikke har kær­lighed til sand­heden, så er vores risiko for at kunne blive bedraget meget stor. Derfor har jeg også skrevet min side med:

Kærlighed til sandheden

Fordi det er så vigtigt, at vi har kær­lighed til sand­heden, for vi kan komme i den situ­ation, at hvis vi nægter at tro på sand­heden, så vil Gud bare give os hen til at tro på løgnen. Og hvordan skal sådanne men­nesker kunne blive frelst? Det er så vigtigt, at vi lever i Guds sande nåde.

Guds sande nåde