Et nyt liv! – oversigt


Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning;
det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!
2. Kor. 5.17


Frelst? – Når vi bliver født på ny af Gud – bliver vi en ny skabning.

Lad jer forvandle! – Vi må lade os forvandle.

Grunde på Guds ord – Hvordan gør man det?

At underordne sig Guds ord – Hvorfor? – Hvordan?

Menneskets sande jeg – Hvad er menneskets sande jeg?

Mål af tro – Alle har fået et mål af tro.

Missionsbefalingen – Vi er kaldet til at missionere.

Ven med verden? – Guds fjende eller Guds ven!