Farlig vej!

Går du på en farlig vej? Ja, hvilken vej er farlig? Den brede vej, som fører til Helvede, er farlig, for den ender i for­tabelse. Den smalle vej, som fører til Him­melen, er også farlig på en anden måde, da der vil være masser af ting, som vil for­søge at få men­nesker over på den brede vej.

Så uanset, hvilken vej vi går på, så er vejen farlig. Vi bør indse, at livet er farligt. Det er ikke bare det, at vi dør af det, for det gør alle jo før eller siden (med mindre Jesus kommer og henter os inden). Det er det evige liv, jeg tænker på. Djævelen vil forsøge at be­drage men­nesker til at gå fortabt. Djævelen er løgnens far. Derfor er det klart, at han vil forsøge at forføre med løgn og bedrag.

Sandhed eller løgn?

Kan du skelne sandhed fra løgn? Enten er et udsagn sandt eller også er det løgn. Den med at noget kan være sandt for den ene og løgn for den anden, det er altså et bedrag. Men­nesker kan endda slås om, hvad der er sandt, og hvad der er løgn. Det handler jo ikke bare om hvem eller hvad, man vælger at tro på. Det handler også om ville se sand­heden i øj­nene. Og at ville tro på de men­nesker, som faktisk har forstand på tingene.

Nu er jeg klar over, at der kan være for­skellige me­ninger fra fag­folk om et emne. Men hvem har du så tillid til? Men­nesker, der får penge for at sige det, som de gør, eller men­nesker, der bliver for­fulgt, for det de siger? Det er nok værd at overveje. Hvem har det før vist sig, at man kan stole på? Og hvem, har det før vist sig, har forsøgt at bedrage mennesker?

Farlig tid

Det er en farlig tid vi lever i. Der er så meget for­førelse i verden i dag. Mange be­dømmer, at myn­dig­hederne taler sandt, og de, der ad­varer mod myn­dig­hed­ernes an­be­fal­inger eller krav, bare spreder falske rygter. Vi vælger selv, hvem eller hvad vi vil tro på. Ingen kan tvinge os til at tro på dem eller det, de siger. Alt der har med tvang at gøre kommer ikke fra den sande Gud. Det kommer fra denne verdens gud.

Vi må selv vælge, hvem vi vil bøje os for og adlyde. Him­melens og jordens skaber, vores herre Jesu Kristi Far – YHWH – Yahuah, som også gerne skulle blive ved med at være vores skaber og Far – ELLER – denne verdens gud, som kommer med vold og magt og tvang, både direkte tvang og indi­rekte tvang. – Ingen kan tjene to herrer. – Vi må vælge, hvem og hvad vi vil adlyde.

YHWH eller denne verdens gud

Vores himmelske Far – YHWH – Yahuah, tvinger ingen. Han har givet os vores frie vilje. Han har skrevet sin sig­natur i vores celler i vores DNA; som tegn på, at vi er skabt i hans billede. Det forsøger onde personer nu at ændre på. Det kan du se mere om på næste side under Guds signatur er i vores DNA.

Denne verdens gud tvinger. Han kommer kun for at stjæle, slagte og øde­lægge. Stjæle men­nes­kers ret til at bestemme over deres eget liv, det om­fatter legeme, sjæl og ånd. Han vil fratage mennesker retten til at vælge og bestemme over sig selv. Han vil bestemme og tvinge sig adgang til men­neskers legeme, såvel som sjæl og ånd. Den dag han går ind i det aller­helligste, som også er men­neskets ånd, og ud­giver sig selv for at være gud, så bliver han dræbt af den sande Gud – YHWH, der har al magt i himmelen og på jorden.

Djævelens planer ligger frit fremme også på nettet. De fleste nægter bare at tro på dem. Her er en side med Onde planer & Planen om at mærke os.

WHO m.fl. er korrupte

Beklager, men det er en kends­gerning. I 2009 for­søgte de med svine­in­flu­enzaen. Det viste sig at være en meget mild in­fluenza. Mange men­nesker lever endnu med kon­se­kven­serne af, at de valgte at tro på dem og tage deres vaccine. Nu har nogle af de samme men­nesker forsøgt igen med corona-virus og COVID-19, og nu lykkes det over al for­ventning. Med god hjælp fra PCR-testen og me­dierne, som er så sam­ar­bejds­villige.

MAGT og KONTROL

Men dette er langt større end bare men­nesker, der vil tjene penge på andre uanset om­kost­ningerne for de men­nesker, det går ud over. – Dette handler om MAGT og KONTROL. – Magt over men­nesker – at eje mennesker og at kunne kon­trollere dem ikke bare over­vågning, men også at vide alt om de men­nesker og at kunne påvirke men­nesker udefra til det, som de onde vil. – Du tror måske det er løgn, men så vil du en måske en dag finde ud af, at det er sandt.

Jeg skriver ikke “måske en dag”, fordi det kunne måske være, at det ikke sker. Nej, det er fordi, hvis men­nesker er så hjerne­vaskede og styrede ude fra, så er de måske heller ikke engang i stand til at se det og forstå det senere. – Det er ramme alvor.

Hvem tror du på?

Selvfølgelig er det vig­tigste, at du tror på Gud, Guds ord, Jesus og Hel­­lig­­ånden og har taget imod Jesus som frelser og lever med ham. Det er bare ingen garanti for ikke at blive be­draget af djæ­­velen. Adam og Eva blev be­­draget, fordi de troede på slangens løgne. Dermed blev slangen, Djævelen, Satan denne verdens gud. Det er ham, der hersker i verden. Jesus har be­sejret ham på korset. Ja, Satan er dømt, men dommen er endnu ikke ud­ført over ham. Han raser, fordi han ved, hans tid er kort. Han vil for­søge, om han også kan føre Guds børn vild. Skal det lykkes for ham?

Fup eller fakta?

Desværre er der så mange ting, der bliver fortalt, som om det er fakta, men det er fup. Når noget ikke stemmer overens med, hvad der virkelig er sket, så er det altså fup og svindel. Hvis man tror på løgn, så kommer man til at gå i en fælde. Her er et citat af Andrew Wommack:

Kan du ikke skelne mellem: hvad Gud gør og hvad Djævelen gør, så ved du ikke, hvem du skal give efter for, eller hvem du skal stå imod.

Og manden har jo fuld­stændig ret. Hvis vi ikke er i stand til at skelne Djævelens løgne fra Guds sandhed, så bliver vi bedraget. – Guds ord er sandhed! – Hvis vi ikke kan skelne, hvad der kommer fra Djævelen, så kan vi risikere at komme til at under­ordne os ham og at stå Gud og Guds medarbejdere imod, fordi vi tror, at det, der er løgn, faktisk er sandt, og det, der er sandt, faktisk er løgn. – Kan du skelne sandhed fra løgn?

En ny verdensorden

Som men­nesker, der tror på Guds ord, så må vi også tro på de ting, Gud har fortalt os i hans ord. – Anti­krist kommer – det står der. Der vil altså komme en ny verdens­orden. Er det da så mær­keligt, at verden for­be­redes til hans komme?

NEJ til tvang!

Er Antikrist god eller ond? Når han kommer fra Djævelen, så er han ond. Djævelen lyver og bedrager. Er det da så mærkeligt, at men­nesker, der tjener Djævelen, lyver og bedrager? Gud tvinger ingen! Djævelen vil tvinge mennesker til det, han vil. Al tvang kommer fra Djævelen. Altså tjener men­nesker Djævelens formål, om de for­søger at tvinge andre – direkte eller indirekte – til det de vil. – NEJ til tvang! – Her er ingen und­skyld­ninger.

Du har ingen ret til at tvinge andre til noget som helst, som de ikke vil, heller ikke om du måske er bange. Hvis du er bange, så har du et problem. Guds ord siger FRYGT IKKE. Hvad frygter du så for? Hvis du lytter til Djævelens løgne, så kommer du nemt til at tro på dem, for troen kommer af det, der høres. Men det er dit ansvar, hvad du hører på og fylder dig med. Du er ikke tvunget til at høre på Djævelens løgne.

NEJ til Djævelens bedrag!

Du har heller ingen ret til at forsøge at mani­pulere andre med at: “Det er vi nødt til, for vi må vise sam­funds­sind, vi må passe på de gamle og de svage”. – Løgn og bedrag og mani­pu­lation er Djæ­velens værk­tøjer. Vi er absolut ikke nødt til at tro på Djæ­velens løgne eller rette os efter ham. – Aldrig i livet! – Hvem arbejder du for? Hvis du arbejder for Djæ­velen, så tror jeg ikke, at du kan for­vente at komme med, når Jesus kommer for at hente sin brud.

Vær rede!

Der kommer altså en ny verdens­orden, om vil vil have det eller ej. Vil vi ikke være her til den tid, så må vi være rede, som en ren brud smykket for sin brudgom. Nogle tror, at alle, der tror på Jesus, kommer med i bort­ryk­kelsen. Hvor står det? I lignelsen om de ti brude­jom­fruer var det kun dem, der var rede, da brudgommen kom, som kom med. De ventede alle på ham. De for­ventede alle at komme med. Altså må det være men­nesker, der tror på ham. Men­nesker, der ikke tror på Jesus, venter ikke på at nogen brudgom kommer for at hente dem.

Der kommer altså en ny verdensorden, om vi kan lide det eller ej.

Næste side forstætter med –

Vigtigt budskab!