Fjern platformen!

Hvad er en platform? Det kan være en grundvold, som der kan bygges noget på. I dette tilfælde er det “noget”, som Djævelen benytter til at bygge et fæstningsværk på i vore liv.

Platformen

Et fæstningsværk står jo altid på noget. Det svæver ikke rundt i luften. Det står altid på en platform af en eller anden slags. Den platform kan være synd, og det er ikke bare en lille fejltagelse. Det kan i så tilfælde være en synd, som er blevet begået flere gange, måske mange gange. Ubevidst eller bevidst; men en vane-synd, og det kan blive til lovløshed. Lovløshed vil sige at handle, som om loven ikke eksisterer. Så platformen kan også være lovløshed.

Men lovløshed er ikke altid selvforskyldt. Det kan være påført en af andre mennesker. Vi arver ting, også roden til synder, som ikke er blevet fjernet i vore forfædre. Men det er ikke kun gennem arv, vi kan få påført lovløshed i vore liv. Det kan også være os selv eller andre som i uvidenhed eller bevidst taler onde ord om os. Uanset om det er noget, vi har hørt eller ej. Lovløshed kan være onde ord, forbandelser, som er udtalt over os eller i en anden forbindelse. Du kan læse mere om disse ting i Harold Dewberrys tale om lovløshed. Men det er bare så vigtigt, at vi får fjernet den platform for at kunne få sejr i vore liv.

Ting mennesker gør mod os, f.eks. misbrug af enhver art vil også blive en platform i vore liv, som der kan bygges et fæstningsværk på. Bare det at tro på en løgn, som andre har sagt, eller som Djæ­ve­len bilder os ind på baggrund af, hvad vi har oplevet, det kan også blive til en platform i vort liv. Det ved jeg af erfaring.

Grove synder

Nogle “grove” synder som f.eks. mord tror jeg ikke, det er nødvendigt at begå flere gange, for at det kan blive til en platform for Djævelen. Her er det så også vigtig at huske på, at en provokeret abort altså er mord! Og det gælder for enhver måde at komme af med et befrugtet æg på. Om det så er piller, spiraler, udskrabninger eller andre ting. Livet begynder ved undfangelsen. Undfangelsen begynder med et befrugtet æg.

Fjern platformen!

Tingene skal frem i lyset. I Guds klare lys. De skal afsløres. Djæ­ve­lens løgne skal afsløres, at det er løgn, så vi kan begynde at tro på sandheden og blive frie. Det duer ikke med de fortrængte og undertrykte dårlige erfaringer, som bare er blevet syltede.

Vi skal vide, hvad platformen er i vore liv, for at vi kan fjerne den. En åben dør for Djæ­ve­len kan blive til en platform i vore liv. Så vi må først vide, hvilken dør Djæ­ve­len har benyttet. Hvis du ikke ved, hvad årsagen er i dit liv, er det bedst at finde ud af det først. Vi må se og erkende, før vi kan gøre noget ved det. Her kan du læse om åbne døre for Djævelen, hvis du ikke allerede har gjort det. Vi kan også bruge bil­led­et med et træ at roden skal fjernes.

Bed om tilgivelse – frasig dig problemet – bliv ved med det, indtil det forsvinder, og dets magt er brudt. Bryd dets magt over dit liv i Jesu navn. Befal det at forsvinde fra dig i Jesu Kristi navn.

Platformen fjernes

Det jeg plejer at gøre, når jeg har erkendt, at jeg har troet på en løgn, det er: Jeg bekender for Gud, at jeg nu har set, at jeg har troet på en løgn. Jeg bekender det som synd og beder Gud om tilgivelse. Jeg omvender mig og takker for tilgivelsen. Jeg frasiger mig løgnen og bryder dens magt over mit liv i Jesu navn. Jeg takker Gud for det, jeg har fået, og bekender sandheden.

Jeg tror, at det er meget vigtigt at gøre, for at få fjernet enhver lille mistanke om at løgnen alligevel skulle være sand. Grundvolden, hvorpå fæstningen er bygget, må fuldstændig fjernes. Jorden må pløjes op og bearbejdes, så vi kan så den gode sæd, Guds sande ord, og begynde at bære frugt.

Når platformen er fjernet

Er der ikke længere en platform i dit liv, så er grundlaget for fæst­nings­vær­ket fjernet. Så er det langt lettere at rive fæstningen ned. Hvordan river man så sådan en fæstning ned? Ja, først er det jo nødvendigt at finde ud af, hvad fæstningen består af. Eftersom kampen foregår i vores sind, altså i tankerne og det påvirker følelserne. Så er det også der fæst­nings­vær­ket er blevet bygget. Så det er med tanker og følelser at fæst­nings­vær­ket er bygget. Det er jo selvfølgelig ikke bygget med de tanker Gud har for os. Altså er fæstningen bygget af Djævelens løgne.

Striden i vort sindRiv fæstningen ned!