Fjernet fra levende person

Steve Kirsch fortæller og viser dette på Twitter d. 26. de­cember 2022.

En 10 tommer blodstrimmel

Her er der fjernet en 10 tommer “blod­prop” fra et levende men­neske. Steve spørger, om der er nogen, der har set dette, før vac­cinen blev rullet ud? Og skriver også at den er sendt til ana­lyse og SILENCE. Men at de er stil­tiende. Der er altså ingen kom­men­tarer derfra.

Der en anden, der skriver, at han gerne vil vide, hvad pato­logi­labo­ratoriet mener om dette mon­ster. Hvad er det? Han synes mere det ligner en parasit end en blod­prop.

For de “sartes” skyld kan du se billedet på næste side.

Billedet af “blodproppen”

Det er da sandelig godt, at det men­neske over­levede (indtil videre). År­sagen til pro­blemet er jo ikke fjernet for år­sagen må jo være COVID-19 vac­cinen. Der er så mange andre vac­ci­nerede, der er døde af disse under­lige “blodpropper”.