FN ønske: Tilbedelse af naturen

Ja, FN, De Forenede Na­tioner, har nogle ønsker. I 1992 havde de en kon­fe­rence om miljø og ud­vikling i Rio de Janeiro. Året efter d. 4. juni 1993 under­skrev FN et do­kument, hvor en mål­sæt­ning er: “At gøre natur­til­bedelse til en stats­re­li­gion“. Det er i over­ens­stem­melse med deres reli­giøse hold­ninger.

Det fortælles i denne artikel “Globalt, åndeligt opråb for klima­ret­fær­dighed“, som er lagt ud d. 20. no­vember 2022 på “Tag­ryggen“.


Gud siger

I 2. Mosebog 20.1-6: 1. Gud talede alle disse ord og sagde: 2. Jeg er HERREN [YHVH] din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trælle huset. 3. [1. bud:] Du må ikke have andre guder end mig. 4. [2. bud:] Du må ikke gøre dig noget ud­skåret billede eller noget af­billede af det, som er oppe i him­melen eller ned på jorden eller i vandet under jorden; 5. du må ikke til­bede eller dyrke det, thi jeg HERREN [YHVH] din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem, som hader mig, 6. men i tusind led viser mis­kundhed mod dem, der elsker mig og holder mine bud! – 

Her står klart og tydeligt, at vi må ikke have andre guder end YHVH. Og vi må ikke tilbede andre guder eller dyrke dem. Du be­stemmer, hvem du vil adlyde.