Frihed fra kødet


Afliv kødet og lev ud fra ånden

Det handler om at få kødet aflivet for at kunne leve ud fra ånden.

Hvad er kødet? Når der i Bibelen står kødet, er det det græske ord sarx, som er brugt. Kødet – sarx – har som hovedbetydning, at det står for men­nes­kets faldne natur. Den faldne natur er i ånden og i sjælen. Kødet er do­mi­ne­ret af synden.

Når et men­nes­ke bliver født på ny, så er det jo ånden, som bliver født på ny, det er ikke sjælen. Den syndig natur i ånden eksisterer ikke mere, når ånden er blevet født på ny af Gud. Sjælen er ikke blevet født på ny og kan heller ikke blive det. Så sjælen er stadig besmittet af synden. Derfor må der begynde en “helliggørelses proces”, når et menneske er blevet født på ny. Det er sjælen, som skal renses for alt det, som ikke er godt.

Det er smertefyldt af få kødet aflivet. De fleste ønsker det nok ikke. Men det handler også om at få egoet altså egoismen aflivet. Jeg må omvende mig fra selv at være på tronen i mit liv, og få Jesus som min Herre. Det sker ikke automatisk, når jeg bliver født på ny. Det sker heller ikke ved at blive døbt. En ældstebror sagde engang efter en dåb: “Gamle Adam blev begravet, men han kan svømme”. Med det mente han, at kødet stadig overlevede. Man kan godt være en kødelig kristen.

Hvem er på tronen i dit liv? 

Så længe mennesket ikke har fået “sin ånd” på tronen i sit liv i stedet for “sin sjæl”, så lever det også ud fra sit “faldne jeg” i stedet for ud fra sit “sande jeg”. Så er det sjælen, som er den dominerende. Men det bør være “den på-ny-fødte ånd”, som er den dominerende i men­nes­ket,  og sjælen bør være underordnet ånden.

Det handler selvfølgelig om, at Gud skal være på tronen i vore liv. Men når vi overlader tronen til ham, så får vi vores genfødte ånd på tronen igen, som var Guds oprindelige plan, da han skabte men­nes­ket. For Gud har givet os vores frie vilje. Vi er ikke fjernstyrede robotter. Han styrer os ikke. Gud vil gerne lede os, men vi må selv bestemme over vore liv. Det er vores ansvar. Det kan vi ikke lægge fra os.

Nøglen til sejr over kødet 

Jeg har skrevet et Bibelstudie om “Nøglen til sejr over kødet er at leve ud fra ånden”. Jeg er ved at revidere den, og det er et større stykke arbejde (den er på godt 30 A4 sider). Men jeg har tænkt mig at lægge den på min hjemmeside, når jeg bliver færdig. Måske lægger jeg noget ud ef­ter­hånd­en.

Hvordan får man kødet aflivet? 

Ja, det er jo derfor jeg skrev “Nøglen til sejr over kødet”, for at forklare hvordan. Både hvorfor det er nødvendig. Hvordan jeg kom frem til det resultat. Og hvordan jeg fik aflivet kødet. Det var omkring 2002, jeg blev klar over det. Og det var efter mange timers studier af Guds ord. Også ved at grave dybt i grundteksten og sætte “puslespillet” sammen. Finde de steder i Guds ord, som handler om det samme og få dannet et helt billede, som giver forståelse.

Det hænger sammen med “menneskets sande jeg”. Det udtryk har jeg fra Leanne Payne. Jeg hørte en båndserie af hende for mange år siden. Hun brugte det udtryk “menneskets sande jeg”. Det forstod jeg slet ikke. Men efterhånden gik det op for mig, at det måtte være ånden. Hvad hun ellers har sagt der, kan jeg ikke huske så meget af mere, men det blev starten til, at jeg begyndte at “grave” i disse emner i Guds ord.

Derfor har jeg skrevet en side med “men­nes­kets sande jeg“, for at forklare, hvad det går ud på.


Det er svært at forklare med få ord. Men jeg vil forsøge. Jeg skal lige have det bearbejdet først. Så fortsættelse følger.