Fuldførelse eller forførelse?

Er dette for at fuldføre værket med Dyrets mærke? Eller er det for at forføre men­nesker til at tro, at dette er Dyrets mærke, så andre “ting” ikke kan være Dyrets mærke? Jeg ved det ikke. Over billedet står der: Her er, hvad de ønsker, at du skal gøre.

Dette patent anvender Luciferase. (Se side 2-7.) Resul­tatet: Quantum dot vacci­na­tioner vil bruge luciferase, som det aktive kom­po­nent.

Tatoverings­mærker i for­skel­lige stør­relser og med for­skellige mel­lem­rum af­læses med en smart­phone. Implant­abelt kvante­punkt mikro­nåls vacci­na­tions system.

Der står, at det bruger quantum dot og luciferase. Der er quantum dots i COVID-19 vacci­nerne. De findes i paten­­terne fra Pfizer og Moderna. Og der er også luciferase i. Så derfor ved jeg ikke, om disse “vacci­na­tioner” er fuld­førelsen af værket, eller det er en afled­nings­ma­nøvre. Fordi når mennesker tror, at dette mærke kommer senere, så forstår de måske ikke, at disse ting er i COVID-19 vacci­nerne også. Se afsnittet: Lyser under sort lys.

Se mere på siden “Dyrets tal – 600 60 6“.