Fundet i COVID-19 vacciner

Her er link til videoer og artikler om, hvad men­nesker har fundet i disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner.

Fundet i COVID-19 vacciner

Der er fundet mange for­skellige skadelige ting i disse COVID-19 vacciner: Grafen­oxidgrafen­hy­droxidpara­sitterme­tallernano­par­tiklerkulstofnitrogeniltalumi­niumkobberjernklorhydra vulgarisluciferaseluci­ferinceller fra dræbte fostremyco­­plasma  –  (Se mere her – Lucifers mærke) – WO 2020 060606Elektro­mag­netisk baseret trådløst nano-sen­sor­net­værk


9 for News – 31/8-2021

Mikroskopi -ekspert gør choke­rende op­dagelse: nåle inde­holder grafen­oxid, para­sitter, rust­frit stål – Mikro­skopi­ekspert Robert Young har under­søgt stikkene hos Pfizer, Moderna, Janssen og Astra­Zeneca. Han brugte blandt andet et almin­deligt mikro­skop, men også for­skellige elektron­mikro­skoper.

Dr. Young gjorde en cho­kerende op­dagelse. Han fandt grafenoxid i for­skellige flasker, men også para­sitter og for­skellige metal­typer. Eksperten op­dagede også, at nano­par­tiklerne i flaskerne består af kulstof, nitrogen, ilt, alumi­nium, kobber, jern og klor. – Medicinsk ekspert Jane Ruby for­talte Stew Peters Show, at hun finder billedet af en parasit i Pfizer-vaccinen “utroligt choke­rende.” Hun tilføjede, at der ikke er nogen tera­peutisk grund til at tilføje para­sitter til vacciner. Dr. Ruby sagde videre, at para­sitten på billedet er dødelig for men­nesker.

I Janssen -vaccinen fandt Young et stof bestående af blandt andet rust­frit stål og grafen­oxid‘, der reagerer på mag­neter og kan føre til blod­­propper’. – Der er fundet fremmede stoffer i alle vac­ciner, og folk aner ikke, hvad de får sprøjtet ind i dem. “Der er ikke tale om infor­meret sam­tykke,” under­stregede Ruby. – 9 for News – 31/8-2021


9 for News – 8/9-2021

Mikroskopiekspert Robert Young analy­serede vac­ciner fra Pfizer, Moderna, Astra­Zeneca og Janssen og fandt blandt andet klorid, natrium, men også grafenoxid. Hans forskning viste også, at flas­kerne inde­holder nano­par­tikler bestående af magne­sium­oxid og aluminiumoxid. – ”Det er det mest for­uro­ligende. Disse er de mest giftige,” sagde dr. Young på Stew Peters Show. Han for­klarede, at forsk­ning fra andre har vist, at sådanne oxider er ‘cyto­toksiske og geno­toksiske’. Med andre ord skader de krops­celler og DNA. –

Han fandt også parasitter, såkaldte trypano­somer, i Pfizer-vaccinen. “De kan hævde, at det er en foru­rening, der er opstået under produk­tionen, men denne type para­sitter fore­kommer normalt ikke her.” – Han sagde, at han også tidligere har forsket i influenza­vacciner, og at nano­oxider er blevet tilføjet til vacciner siden 2016. “Russerne, kineserne og amerika­nerne har forsket i dette i nogen tid.”

Halvfjerds til firs procent af partiklerne ender i reproduk­tions­organerne, sagde Young. “For en kvinde fører dette til sterili­sering, for en mand til en nedsat sæd­kva­litet.” – 9 for News – 8/9-2021


Pfizer whistleblower fortæller

Pfizer whistleblower lækker e-mails fra cheferne: “Vi ønsker at undgå at have op­lys­ninger om foster­celler ude”. – Kva­litet kon­trol­lant Melissa Strickler for­tæller – Video på You­Tube lagt ud d. 7. oktober 2021. – Se mere på kanalen her – Project Veritas – Der er også en artikel i Life Site News fra d. 14. oktober 2021 – Pfizer whistle­blower says vaccine ‘glows,’ contains toxic luciferase, gra­phene oxide com­pounds – Pfizer whistle­blower siger, at vaccine ‘lyser’ og inde­holder giftige lucife­rase– og grafen­oxid­for­bindelser.

Grafenoxid

Der er fundet grafenoxid i COVID-19 vaccinerne. Jeg har flere sider om grafenoxid. Du kan finde link til dem fra min side her – Grafenoxid – oversigt

Hydra vulgaris

Der er fundet noget levende i COVID-19 vacci­nerne. Nogle har så fundet ud af at det er fersk­vandsrov­dyret hydra vulgaris. På min side her, kan du læse mere om, hvad det er for et uhyre – Hydra vulgaris

Luciferase

Der er luciferase i COVID-19 vaccinerne. Se mere om – Luciferase.

Nano-teknologi

Elektro­mag­netisk baseret trådløst nano-sen­sor­net­værk – hvis det ikke har noget med total over­vågning og dyrets mærke at gøre, så ved jeg godt nok ikke, hvad det er.

Dr. Young

Dr. Young gjorde en choke­rende op­dagelse . Han fandt grafen­oxid i for­skellige flasker samt para­sitter og for­skellige metal­typer. Eksperten op­dagede også, at nano­par­tik­lerne i flas­kerne består af kulstof, nitrogen, ilt, alumi­nium, kobber, jern og klor. Du kan finde artiklen hos 9 for News fra d. 31. august 2021 og video her – Mikroskopi eksperts chokerende opdagelse

Dr. Carrie Madaj

Dr. Carrie Madaj har fortalt mange ting i mange ud­sen­delser om disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner. Her er nogle i –  –

Dr. Carrie Madej frigiver det første kig på ind­holdet af Pfizers medi­cinsk flaske – Video – fra d. 20. oktober 2021 – 18. min.

Glaszow-banden – Skræmmende – COVID ”vaccine”-flasker under mikro­skopet – Video – fra d. 15. oktober 2021 – 44 min. – med link til flere videoer.

Her er link til mange flere ud­sen­delser med – Dr. Carrie Madej.