Genændrende mRNA COVID vaccine advarsel


Doreen A. Agostinos – Indledning  – til interviewet af

dr. Carrie Madej

Genændrende mRNA COVID vaccine advarsel

til sidst

Doreen A. Agostinos – Afslutning  – med link til flere

oplysende videoer.

Siderne bør læses i den rækkefølge første gang.

Indholds fortegnelse


Det der står i disse [klammer] har jeg tilføjet – for­klaring til ord. Ellers er siden her en deepl over­sæt­telse fra – Before it’s news – Inden det bliver en nyhed – fra d. 2. januar 2021 – fra denne side:

Gene altering mRNA COVID vax ‘warning’: Dr. Carrie Madej

Videoen og afskriften af inter­viewet kommer fra siden – Vaccine from Hell – Vaccine fra helvede – Ud­skrift af dr. Carrie Madejs første virale video – Der er en boks i øverste højre hjørne, hvor der kan vælges sprog. (Hvis du bruger en browser, der kan det. Google Crome kan.) Og du kan få hele siden over­sat til dansk. Yder­ligere er der en helt masse andre af­slørende do­ku­menter, der kan over­sættes til dansk. F.eks.: Doku­menter viser, at vac­ciner er klar, inden COVID an­non­ceres! – Det er da tanke­væk­kende ikke! – Gå endelig på op­dagelse på den side også. 

Fortsætter næste side med – Doreen A. Agostinos

Indledning