Giftig togulykke

Giftig togulykke i Ohio i USA

Kort fortalt

Det var altså sent fredag d. 3. februar 2023 at et godstog blev af­sporet i den lille ameri­kanske landsby East Pale­stine i del­staten Ohio i USA. Gods­toget havde 140 vogne, ca. 50 af dem blev af­sporet. Og 10 af de af­sporede vogne inde­holdt farlige mate­rialer; de 5 af dem inde­holdt stoffet vinyl­klorid. “Op­lys­ninger herfra

Gift slår ihjel

TV2 skriver d. 17. februar 2023: To uger efter stor tog­ulykke frygter lokal­sam­fund, at det kan blive deres Tjer­nobyl: “Selvom ind­byg­gerne be­retter om syg­doms­tegn og fiske­død, fast­holder myn­dig­hederne i USA, at der ikke er be­viser for for­u­rening efter ulykken”. – Citat­slut. – Er det ikke typisk for myn­dig­hederne nu. Myn­dig­hederne siger det er trygt og sikkert, men vir­ke­lig­heden viser det mod­satte. Yderst op­lys­ende artikel. – Et citat mere:

Men siden beboerne er vendt tilbage til byen, har mange meldt om hoved­pine, kvalme, svim­melhed og kløende ud­slæt. Der er tyde­lige lugte i om­rådet, og i lokale vandløb ligger der tusindvis af døde fisk. En land­mand fra den nært­lig­gende by New Galilee, Dave Anderson, for­tæller til Washington Post, at siden ulykken har hans kvæg haft diarré, og hans familie har haft en ved­var­ende bræn­dende for­nem­melse i munden. – Vores tunger føles, som om de er blevet skoldet – som hvis du drak noget, der var for varmt, for­klarer han. – Citat­slut.

Det er selvfølgelig ikke pga. giften fra tog­ulykken. Ligesom folk selv­følgelig ikke dør pga. at de har fået COVID-19 vac­cinerne, som er giftige og et bio­lo­gisk våben.

Røgsky over byen

Ekstrabladet skriver d. 26. februar 2023 at “Noget er galt!“. Da brand­væsnet an­tændte den gif­tige vinyl­klorid, kom der en stor, sort røgsky, der lagde sig som en dyne over byen, og siden da har ind­byg­gere klaget over hoved­pine, kvalme, ondt i halsen, sår, irri­terede øjne og svim­melhed.

Jaco Prinsloo fortæller

Jaco har lavet en udsendelse: “The Airborne Toxic Event: Predicted 11 Years Ago!!” – 29:50 – Den luft­bårne giftige begiv­enhed: For­ud­sagt for 11 år siden!! – Og lagt den ud d. 25. fe­bruar 2023. (De mangler strøm i Syd-afrika, så det tager ham længere tid at få noget lavet og lagt ud.) – Jaco skriver:

Superbowl 2023 ligger nu bag os, og selv om mange tror, at den var fuld­stændig begiv­en­hedsløs, hvad angår for­ud­sig­elses­pro­gram­mering, kunne intet være længere fra sand­heden. Under kata­strofen i Øst­palæ­stina blev der skabt en giftig sky over Ohio, men det var ikke der, det endte. I den seneste tid er der sket flere andre ke­miske eks­plo­sioner, som har fri­givet meget gif­tige kemi­kalier i miljøet, rundt om­kring i verden.

Det er alt sammen bare til­fæl­dig­heder, ikke sandt? Vi lever i de aller­sidste dage, og vores vel­sig­nede håb er lige foran os. Er du klar til at lægge denne verden bag dig, eller kæmper du for at få tingene til at vende tilbage til det nor­male?