God’s Roadmap to the End

Videoerne herunder kommer fra siden: God’s Roadmap to the End – Guds ende­tids­plan. Du kan se det på ikonet oppe i venstre hjørne. Det er Jaco Prinsloo der har siden. Der er også denne face­book­side. Jeg har sat videoerne i den række­følge, de er ud­kommet. – Men de nyeste ligger øverst og de ældste nederst. – Jeg linker heller ikke til dem alle, for der er over 100 videoer på kanalen. Men du kan finde dem her på hans kanal på YouTube. For at se dem alle klik på fanebladet videoer.


Hvordan forstå bortrykkelsen

Her er en serie på 5 videoer om at forstå bort­ryk­kelsen. – En serie om hvor­dan man for­står bort­ryk­kelsen – MEGET VIGTIGT at se! – For­ståelse af den første gen­op­stand­else: Uimodsigelige beviser fra Guds ord –


Jeg har flyttet nogle af videoerne fra God’s Rodmap to the End, som lå på siden Videoer om ende­tiden over på denne side.


Ligesom i Noahs dage . . .

As in the Days of Noah . . . We watch for the Rap­ture that is VERY VERY near! – Lige­som i Noahs dage . . . Vi holder øje med bort­ryk­kelsen, som er MEGET MEGET nær! – Videoen varer 35 min. Havde premiere d. 21. oktober 2021.


Bare helt utroligt!

Just Absolutely Amazing! – Bare helt utro­ligt! – Videoen varer 17½ min. Havde pre­miere d. 9. sep­tember 2021.


Hold øje med . . .

The Rapture: Timing and Events to Watch for Leading Up to our Blessed Hope! – Bort­ryk­kelsen: Timing og begiven­heder at holde øje med i tiden op til vores vel­sig­nede håb! – Videoen varer 2 timer og 43 min. Havde pre­miere d. 18. juni 2021.


Fjendens slutspil

Operation Black Jack – The Enemy’s End­game Already Under­way – Operation Sorte Jack – fjendens slutspil er allerede i gang – Videoen varer 10 ½ min. Havde pre­miere d. 14. juni 2021.


Den juridiske sag mod Satan

The Legal Case Against Satan and Humanity’s Unde­served Victory Over Him, Hidden Until Now! – Den juri­diske sag mod Satan og menneske­hedens ufor­tjente sejr over ham, skjult indtil nu! – Videoen varer 43 min. Havde premiere d. 4. juni 2021.


X


Nedtælling til den nye verdensorden

NEW WORLD ORDER Countdown – The Evil Plan starts October 31st and is Shown In Plain Sight – Ned­tælling af den nye verdens­orden – Den onde plan starter den 31. oktober og er åbenlyst synlig. – Videoen varer 1 time og 13 min. Havde premiere d. 18. juni 2019.