God’s Roadmap to the End

Jeg har lavet en over­sigts­side til op­lys­ninger fra Jaco Prinsloo. Du kan finde den her:

Jaco Prinsloo – oversigt


Guds vejviser om enden

Jaco Prinsloo har skrevet en bog “God’s Roadmap to the End” – Guds vejviser om enden. Den er på engelsk, og du kan læse den her:

God’s Roadmap to the End

Her er en smags­prøve fra Jacos bog. Det er det 11. kapitel i hans bog:

Den sidste trompet


God’s Roadmap to the End

Sådan hedder en kanal på YouTube. Det betyder: Guds plan for enden – altså Guds ende­tids plan. – Siden er på engelsk, men det er muligt at få det oversat via Deepl Translate. Jaco skriver selv på siden:

Denne kanal fokuserer på at af­sløre de op­lys­ninger, der er skjult i pro­fe­tierne, som blev for­seglet indtil endens tid. Disse op­lys­ninger skal tjene som et vid­nes­byrd for dem, der tror på, at Guds ord er sandt, og som er inter­esseret i at finde ud af, hvad Gud har planer om at gøre i de måneder og uger, der ligger foran os. Men også for dem, der tvivler på Bibelen, som ikke tror på, at Gud er virkelig, og som vil blive efter­ladt på jorden, efter at mil­lioner af men­nesker er for­svundet. Må denne in­for­mation velsigne jer alle, og må den være til Guds ære! – Du kan finde kanalen her:

God’s Roadmap to the End

Der ligger flere ikke helt nye videoer her:

God’s Roadmap to the End – videoer


Hvordan forstå bortrykkelsen

Her er en serie på 5 videoer om at forstå bort­ryk­kelsen. – En serie om hvor­dan man for­står bort­ryk­kelsen – MEGET VIGTIGT at se! – For­ståelse af den første gen­op­stand­else: Uimodsigelige beviser fra Guds ord:

Hvordan forstå bortrykkelsen


Absolut aktuelt budskab

Video fra 4. juni 2021. Jeg håber virkelig Jaco har ret i det, han for­tæller på videoen.

 Den juridiske sag mod Satan