Mærke

Det græske ord, 5480 – xáragma (≈ charagma), for mærke – kan betyde flere ting. Det kan betyde et mærke, stempel, segl, et kende­tegn. Det kan bruges til: skulptur; gra­vering, et stempel, tegn. Ordets oprindelse: af charassó (at skærpe, ind­gravere). Betyd­ning: et stempel, et indtryk.

Bible Hub forklarer

5480 xáragma – egentlig en gravering (ætsning); (i over­ført betyd­ning) et mærke, der giver en ubestri­delig identi­fi­cering, som et symbol, der giver en uigen­kald­elig for­bin­delse mellem par­terne. – 5480 Xáragma (“brand-mærke”) var op­rin­deligt et mærke på en mønt eller et segl, som blev brugt af en gravør på et stempel (stempel, brænde­mærke­jern). 5480 (xáragma) blev senere til “identi­fika­tions­mærket” (ligesom med en ejers unikke mærke“).

Xáragma kommer fra det samme som charax. Det kan kan betyde en spids stav. Fra charasso (at skærpe til en spids; beslægtet med grapho gennem idéen om at ridse); en pæl, dvs. (implicit) en palisade eller en vold (militær høj til om­ring­ning under en belejring) skyt­te­grav.

Konklusion

Dette ord for mærke bruges altså til at vise, at den/det der har dette mærke ejes af den, som ejer og bruger dette mærke. Det er en form for gra­vering. Som kan laves via en spids gen­stand. Så det kan være lavet med en injek­tions­sprøjte. Og det giver en uigen­kaldelig for­bin­delse mellem parterne. Derefter ejes den mærkede af ejeren af mærket.

Der står ikke

Der står altså ikke noget om, at dette mærke SKAL være synlig for det blotte øje. Det er der jo nogen, der mener, at det skal. Det er som om, de fleste kristne gør, hvad de kan, for at over­bevise om, at COVID-19 vac­ci­nerne absolut ikke er Dyrets mærke. Hvis de tager fejl, hvad så? Jeg er ikke i tvivl om, at det absolut har noget med Dyrets mærke at gøre. Men hvorfor er mange kristne så inter­es­serede i, om det er Dyret mærke? Fordi det ved de, at de SKAL holde sig fra.

Men Dyrets navn og Dyrets navns tal og Dyrets billede er da lige så farlige at få.

Jøderne blev brænde­mærkede med et nummer i kon­cen­tra­tions­lejrene har jeg hørt/­læst. Det var synligt. Men nu gør de ting langt mere avan­ceret. Nu skal alt jo være digi­talt.