Mærke

Det græske ord xáragma (= charagma) for mærke – kan betyde flere ting. Det kan betyde et mærke, stempel, segl, et kende­tegn. Det kan bruges til: skulptur; gra­vering, et stempel, tegn. Ordets oprindelse: af charassó (at skærpe, ind­gravere). Betyd­ning: et stempel, et indtryk.

Bible Hub forklarer

5480 xáragma – egentlig en gravering (ætsning); (i over­ført betyd­ning) et mærke, der giver en ubestri­delig identi­fi­cering, som et symbol, der giver en uigen­kald­elig for­bin­delse mellem par­terne. – 5480 Xáragma (“brand-mærke”) var op­rin­deligt et mærke på en mønt eller et segl, som blev brugt af en gravør på et stempel (stempel, brænde­mærke­jern). 5480 (xáragma) blev senere til “identi­fika­tions­mærket” (ligesom med en ejers unikke mærke“).

Xáragma kommer fra det samme som charax. Det kan kan betyde en spids stav. Fra charasso (at skærpe til en spids; beslægtet med grapho gennem idéen om at ridse); en pæl, dvs. (implicit) en palisade eller en vold (militær høj til om­ring­ning under en belejring) skyt­te­grav.

Konklusion

Dette ord for mærke bruges altså til at vise, at den/det der har dette mærke ejes af den, som ejer og bruger dette mærke. Det er en form for gra­vering. Som kan laves via en spids gen­stand. Så det kan være lavet med en injek­tions­sprøjte. Og det giver en uigen­kaldelig for­bin­delse mellem parterne. Derefter ejes den mærkede af ejeren af mærket.