Græsk præst – efter COVID-19 vaccination

Engelsk artikel med tekst fra videoen. Lagt ud den 24. sep­tember 2021 af State of the Nation – Father Savvas Agioritis shares testimonies of spiritual decline after taking the vaccines! –  Fader Savvas Agioritis deler vid­nes­­byrd om åndelig til­­bage­­gang efter at have taget vac­ci­­nerne! – Det er tekst fra de engelske under­tekster fra videoen på siden. – Herunder er (fore­løbig) over­sættelse af noget af siden.


På­virker vac­ci­nerne vores ånde­lighed?
Der er måske mere i det, end vi tror.


Vaccinerne påvirker fysisk og åndeligt

Fader Savvas Agioritis deler vid­nes­byrd om åndelig ned­gang efter at have taget vacci­nerne. Der er nu mange beret­ninger om skadelige virk­ninger efter ind­tagelse af COVID-vaccinen, som ikke kun har på­virket tusindvis af men­nesker fysisk, men også åndeligt.

Efterhånden som vacci­nerne ud­rulles mere og mere, er der kommet yder­ligere op­lys­ninger/­data/­under­søg­elser frem i lyset, og en stor del af befolk­ningen op­lever nu vaccine-for­trydelse. Midt i alle de negative bivirk­ninger, dødsfald og vaccine-vanvid er der også per­soner, der er plaget af skyld­følelse, og som er sikre på, at denne vaccine har skadet deres ånde­lige/­sjæl­elige for­bindelse.

Forudsigelser

Måske ikke over­ras­kende har der været for­ud­sigelser og under­søgelser af netop denne effekt for­år­saget af vacciner af flere teologer, forskere, læger og viden­skabs­mænd, som jeg vil linke til efter den følgende video. – I neden­stående video deler fader Savvas Agioritis erfar­inger fra sine med­men­nesker, der har fået COVID-vaccine­in­jek­tionen. Det er en skræm­mende og for­u­ro­lig­ende beretning; og der er andre, der op­lever den samme for­tvivl­else.

Tak til fader Savvas Agioritis

Tak til Fader Savvas Agioritis for at bringe disse vidnes­byrd frem i lyset. Og en stor tak også til den, der har til­føjet de engelske under­tekster til videoen.

Kilden til videoen: Odysee | Mulato Man Gabe | Fader Savvas Agioritis: Hvad der venter dem, der er vaccineret

Videoen er blevet af­skrevet nedenfor ved hjælp af under­teksterne fra videoen. Der er til­føjet lette stave­ændringer (vaxxine-vaccine) og ud­smykning for at under­strege.

Se resten af den engelske tekst – her.

Og oversættelen:

Græsk præsts vidnesbyrd