Grafenoxid bruges til COVID-19 folkedrab

af Ariyana Love – God vilje ambassadør

Dr. Ariyana Love har denne hjemmeside – Ambas­sador Love – Her har hun denne artikel fra d. 28. juli 2021 – Graphene Oxide The Vector For Covid-19 Democide – Grafenoxid vektoren til COVID-19 democid. Grafenoxid er det middel, der bruges til COVID-19 folkedrabet.

Altså den grafen­oxid, der er i COVID-19 vac­ci­nerne, er det red­skab, det middel, hvor­med der vil blive et de­mocide – “Folke­drab“. – Gra­fen­oxid er GIFT. – Det må under ingen om­stæn­dig­heder bruges til men­nesker, fordi det er så død­sens­farlig, og det gør men­nesker mag­ne­tiske.

Jeg har ikke fået oversat artiklen endnu. Men den er absolut værd at læse.