Grafenoxid i Pfizers COVID-19 vaccine

Der er Grafenoxid i Pfizers COVID-19 vaccine. Det er 100 % sikkert for­tæller Karen Kingston. Hun har været med­arbejder hos Pfizer. Det kan du læse i denne artikel fra d. 29. juli 2021 fra 9 for NewsDer er grafen­oxid i ‘corona-vac­cinen’. – Den er på hol­landsk, men en browser kan over­sætte den. – Her er over­sæt­telsen.


Tidligere Pfizer-med­arbejder bekræfter: ja, der er grafen­oxid i ‘corona-vaccinen’ og her er grunden:

Grafenoxid i COVID-19 vacciner

Spanske forskere op­dagede for nylig, at Pfizer og AstraZenecas corona-vacciner for største­delens ved­kom­mende består af grafenoxid. Fakta tjekkerne og medierne tumlede derefter over hinanden for at mod­bevise rap­porter om op­dagelsen.

Karen Kingston, en tidligere Pfizer-med­arbejder, har nu bekræftet, at der er grafen­oxid i corona-vaccinen. “Det er ekstremt svært at finde disse op­lys­ninger,” sagde hun på Stew Peters Show.

Forsøgskaniner

Da Peters spurgte hende, om der er grafenoxid i corona-vacci­nerne, svarede hun uden tøven: “100 procent, det er fuld­stændig sikkert.”

Kingston for­moder, at denne ingre­diens ikke er nævnt i vaccine­paten­terne, fordi den er giftig for men­nesker, og også fordi den bog­stav­eligt talt kan for­binde dig med inter­nettet. “De under­søger, hvor meget de kan sprøjte ind i men­nesker, før de dør. Vi er for­søgs­kani­nerne.”

Når den er aktiveret, kan der opstå skader og død

Den tidligere Pfizer-med­arbejder for­klarede, at grafen kan lede elek­tricitet. Når grafen har en positiv lad­ning, øde­lægger det alt, det kommer i kon­takt med. På dette tids­punkt er par­tik­lerne neutralt ladede. Hvis de akti­veres ved hjælp af et elek­tro­mag­netisk felt, kan der opstå skader og død. Det af­hænger af mængden af nano­partikler i kroppen, og hvor de er placeret, siger Kingston.

Da hun læste op­lys­ningerne, græd hun meget vold­somt. “Jeg vidste ikke, at en kvinde kunne græde så meget.”

”Det er biovåben. Det er et planlagt folkedrab.”