Gud er altid enig med sig selv

Kan du fore­stille dig, at Gud skulle kunne være uenig med sig selv? Eller at Gud skulle være i tvivl om, hvad han skal gøre i en situa­tion? Nej, vel! Men Gud kan angre, at han gør noget. Han angrede, at han skabte men­nesket. Det står der i 1. Mos. 6.1-8. Hvorfor angrede han det? Fordi de blev så onde og op­rørske.

Den første syndflod med vand

Så udslettede han alle de onde op­rørske men­nesker i synd­floden. Kun de ret­færdige blev reddet. Det blev Noah, hans kone og hans tre sønner med deres tre hus­truer, i alt 8 men­nesker. Desuden havde “guds-sønnerne” fået børn med men­nesker, så men­nesket ikke længere var, som Gud havde skabt dem. De var blevet foru­renet med fremmed “sæd”. De var blevet “omskabt”. Og dette sker igen i ende­tiden. Det står der i Bibelen.

Den anden syndflod med ild

Næste gang vil Gud øde­lægge jorden med ild. Det står også et andet sted i GT. Jeg husker ikke lige hvor. Men det står også her i Zef. 1.18: Hverken deres sølv eller guld evner at frelse dem på HERRENS (YHVH’) vredes dag, når hele jorden for­tæres af hans nid­kærheds ild; thi under­gang, ja brat til­intet­gørelse bringer jeg over alle, som bor på jorden. 

Guds ord er ALTID enig med sig selv

Gud siger ikke ét et sted og noget andet et andet sted. Guds ord er altid enig med sig selv. Guds ord bekræfter altid sig selv. Og Gud kan ikke lyve. Guds ord er sandhed. Derfor vil Gud aldrig sige eller få skrevet noget, som ikke er sandt. Så hvis der står noget i Bibelen, som ikke er sandt, så må der være en årsag. Guds ord har jo en grund­tekst. Denne grund­tekst er blevet skrevet af mange gang. Der kan være sket fejl. Det ved vi ikke noget om.

Men jøderne var meget om­hyg­gelige med at af­skriften var magen til origi­nalen. Og hvis en af­skrift var ved at være for slidt, så noget ikke længere kunne læses, så blev den brændt, for der måtte ikke ske fejl i nye af­skrifter.

Nu er det sådan, at der er flere grund­tekst­ud­gaver. Fordi Gud altid er enig med sig selv og aldrig vil modsige sig selv, så må en grund­tekst-udgave også være enig med sig selv. Hvis en grund­tekst-udgave ikke er enig med sig selv, men der er en anden grund­tekst-udgave, der er enig med sig selv, så tror jeg umid­del­bart på, at det må være den grund­tekst-ud­gave, som er enig med sig selv, som må være den rigtige. Det er ren logik for mig.

Bibelen er oversat

Bibelen er oversat til mange sprog. Og Bibelen er oversat mange gange. Selv­følgelig er det Guds Ånd, som har inspi­reret men­nesker til at skrive, som de gjorde. Derfor vil der heller ikke stå noget et sted, som er i mod­strid med noget, der står et andet sted.

Er det sandt?

På grund af det ovenfor skrevne, så tror jeg heller ikke, at der vil stå noget i Bibelen, som ikke er sandt. Gud vil aldrig sige eller få skrevet noget, som ikke er sandt. Et eksempel: Der står i Rom. 13.1: Enhver skal under­­ordne sig de øvrig­heder, han har over sig; thi der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud. Her står der, at vi skal under­ordne os de øvrig­heder, vi har over os, fordi de er indsat af Gud. Og at det gælder alle øvrig­heder. Er det sandt?

Hvad vil du gøre?

Hvis det er sandt, hvad så med de øvrig­heder, der siger, at men­nesker ikke må for­kynde evangeliet eller tro på Jesus? Der står i Guds ord, at vi skal adlyde alle øvrig­heder. Så hvis nogen siger, at du ikke må for­kynde evan­geliet om Jesus, så holder du op med det og ad­lyder dine gud-ind­satte øvrig­heder. Derved adlyder du Guds ord. Eller hvis nogle øvrig­heder siger, at nu er det forbudt at tro på Jesus, og nu skal du frasige dig din tro på Jesus og evt. tro på noget andet. Hvad så?

Så frasiger du dig din tro på Jesus og holder op med at tro på ham og derved adlyder du dine gud-ind­satte øvrig­heder. Du adlyder jo så dine gud-givne øvrigheder. NEJ, de fleste vil for­håb­entlig gøre som apostlen Peter og sige: »Vi skal adlyde Gud mere end men­nesker.« (Hovsa!) Læs beret­ningen i Ap.Gr. 5. Hvis alle myn­dig­heder er indsat af Gud og skal ad­lydes, så var disse myn­dig­heder også indsat af Gud og skulle ad­lydes.

Men Peter og de andre apostle ville ikke adlyde dem. De blev arre­steret og sat i fængsel. Men Gud sendte en engel og satte dem fri. Og de fort­satte med at for­kynde evan­geliet. Så blev de igen hentet af øvrig­heden. Det var endda ypper­ste­præsten, der for­hørte dem og forbød dem at lære i Jesu navn. Så piskede øvrig­heden dem og lod dem gå, men apostlene fort­satte med at for­kynde evan­geliet. Sådan adlyder man Gud.

Skal vi adlyde disse?

Skal vi adlyde disse øvrig­heder, som for­byder men­nesker at for­kynde evan­geliet eller andet, som Gud har sagt i sit ord, at vi skal gøre? Nej, selv­følgelig ikke. Det gjorde apost­lene heller ikke. Vi skal adlyde Gud mere end men­nesker. Er disse men­nesker så indsat af Gud? Det kan jeg ikke sige, at de er. Vil Gud ind­sætte men­nesker, som han ved, der vil forbyde men­nesker at gøre det, som han vil have? Nej, det ville da være at mod­ar­bejde sig selv. Det gør Gud da ikke.

Gud dømmer dem tvært­imod og af­sætter dem. Skal vi adlyde men­nesker, der ar­bejder for Djæ­velen og har under­ordnet sig hans auto­ritet for at få magt? Aldrig nogen sinde. Vi skal under ingen om­stæn­dig­heder bøje os for Djæ­velen og al ond­skaben i verden og adlyde ham og dem, der arbejder for ham. Aldrig! – Vi kan ikke tjene to herrer. Tjener du – To herrer?

Tænk dig om! – Se ↓

Indsat af Gud