Gud-genet – VMAT2 genet

I 2011 dukkede der en kontro­versiel og foru­ro­ligende video op på You­Tube, som viste en viden­skabs­mand, der holdt en præsen­tation for en lille gruppe for­modede reger­ings­em­beds­mænd i Pen­tagon. Taleren i videoen foreslog et nyt v-ord, som kunne bruges til at mål­rette og deak­tivere “guds­-genet” i men­neskets sind. Som om det ikke er bekym­rende nok, fort­sætter han med at beskrive en plan om at skabe en pan­demi, der kan bruges til at vac­cinere mas­serne.

Den berygtede “Funvax-video” er angiv­eligt blevet af­kræftet mange gange – men i denne video gen­besøger vi beviserne og gen­over­vejer mulig­heden. Kan det være virkeligt? – Video på 35 ¾ min. – Tekst fra videoen: Vaccine angriber VMAT2-genet – VMAT2-genet er gud-genet.

Åndelig fare!

Græsk præst: Åndelig fare ved vac­cinen! – Engelsk – Video – 22 min. – Se engelsk afskrift fra videoen her: Opslag fra d. 24. september 2021 – State of the nation – Father Savvas Agioritis shares testimonies of spiritual decline after taking the vaccines! – Fader Savvas Agioritis deler vidnesbyrd om åndelig tilbagegang efter at have taget vaccinerne! – Og på dansk: “Græsk præst – efter COVID-19 vaccination

Vaccine angriber VMAT2-genet – Engelsk video – 18 min. – Vaccine Attacks VMAT2 Gene

Analyse af guds-genet

Her er et engelsk dokument – Experi­menting with Spiri­tu­ality: Ana­lyzing The God Gene in a Non­majors Labora­tory Course – Eksperi­menter med det ånde­lige: Ana­lyse af guds-genet i et labora­torie­kursus for ikke-stu­derende – af Linda A. Silveira.