Guds endetidsplan


God’s Roadmap to the End

Sådan hedder en kanal på YouTube. Det betyder: Guds plan for enden – altså Guds ende­tids plan. – Siden er på engelsk, men det er muligt at få det oversat via Deepl Translate. De skriver selv på siden:

Denne kanal fokuserer på at af­sløre de op­lys­ninger, der er skjult i pro­fe­tierne, som blev for­seglet indtil endens tid. Disse op­lys­ninger skal tjene som et vid­nes­byrd for dem, der tror på, at Guds ord er sandt, og som er inter­esseret i at finde ud af, hvad Gud har planer om at gøre i de måneder og uger, der ligger foran os. Men også for dem, der tvivler på Bibelen, som ikke tror på, at Gud er virkelig, og som vil blive efter­ladt på jorden, efter at mil­lioner af men­nesker er for­svundet. Må denne in­for­mation velsigne jer alle, og må den være til Guds ære! – Du kan finde kanalen her:

God’s Roadmap to the End


Introduktion

Der er en intro­duk­tions video til Jaco Prins­loos kanal på You­Tube med Guds ende­tids­plan. Den kan du se her – Sep­tember 23, 2017 – Part 1: The Reve­lation 12 Sign – Unlocking Daniel’s Sealed Proph­ecies – 23. sep­tember 2017 – 1. del: Åben­bar­ingen 12 tegnet – at låse op for Daniels for­seglede pro­fetier.


Jaco Prinsloo

Det er Jaco Prinsloo, der står for kanalen. I dette inter­view fra d. 13. dec. 2016 for­tæller han, at han er maskin­in­geniør. Han har altid været inter­esseret i profeti og bibelske profetier. Lige siden sine teen­ageår har han studeret de bibelske pro­fetier og prøvet at få dem til at passe sammen. Du kan finde inter­viewet her:

Jaco Prinsloo interviewed by Daniel Ott

Som sted står der Sydafrika. Så det må være der, han bor.


Videoerne

Jaco har lavet mange videoer, som ligger på YouTube. Du kan finde dem her:

Videoerne – God’s Roadmap to the End

Jeg har også lavet en side, hvor jeg har linket til en del af de nyere, det var nok før, jeg fandt kanalen på YouTube. Men min side med disse videoer, finder du her:

Videoer om endetiden


Danske undertekster

Alle videoerne er på engelsk. Men når de er på You­Tube, så er det muligt at få under­tekster på, og det er muligt at få dem over­sat til danske under­tekster. Ved du ikke, hvordan du kan gøre det og gerne vil vide det, så har jeg skrevet, hvordan jeg gør her:

Undertekster på videoer på YouTube