Guds ord går i opfyldelse

Ja, det Gud har for­ud­sagt i sit ord, det vil ske. Uanset, hvad men­nesker så tænker, mener, tror, siger og gør. INGEN eller INTET kan for­hindre Guds ord i at gå i op­fyld­else. Hvordan men­nesker så forstår Guds ord, det er meget for­skelligt.

Forstå Guds ord rigtigt!

Gud gav sit ord til jøderne. Han ud­valgte dem som sit ejen­doms­folk. Guds ord er skrevet af jøder. Jeg ved ikke, om der har været andre end jøder, der har “bi­draget” til Guds ord. Derfor er det vigtigt at huske på, at Guds ord er skrevet af jøder til jøder. Det kan du se mere om på min side “Guds ord er skrevet af jøder“. Og derfor er der udtryk, som jøderne bruger, som de kender, fordi de er jøder, men som vi ikke kender, fordi vi ikke er vokset op med det.

Det er så vores valg, om vi vil læse Guds ord fra et jødisk syns­punkt og forstå Guds ord, som en jøde ville forstå det, eller vi vælger at være så kloge og sige, at selv­føl­gelig er det ikke sådan (som vi selv mener), det skal forstås. Jeg vælger at forstå det via en jødes for­ståelse. Derfor har jeg skrevet mine sider: “Jesu brud skal hentes” og “Bruden kan hentes i 2022“, for at gøre op­mærksom på ting, jeg ikke som kristen har vidst noget om før.

Jerry Toney fortæller

I udsendelsen her d. 20. september 2022: It is all coming to pass – Det hele kommer til at ske, fortæller Jerry, at det kommer alt sammen til at ske, som det er for­udsagt i Guds ord. Og hvis tingene ikke sker, som vi forventer, så elsker vi da ikke Jesus mindre af den grund. Så må vi jo bare vente. Men det er om at være rede.

Vær rede!