Guds ord som en hammer


Er ikke mit ord som ild, lyder det fra Herren,
og som en hammer der knuser fjelde?
Jer. 23.29


Guds ord er som en hammer. Et fjeld er stærkere end en fæstning. Et fjeld er jo en helhed. En fæstning er et bygningsværk. En fæstning er normalt bygget af sten. Sten kan komme fra et fjeld.

Stenene bearbejdes

Når man slår på en sten, kan den gå i stykker. Der skal måske mange slag til før den sprænges, men på et tidspunkt vil den gå i stykker. Det er ikke det sidste slag, som knuser stenen. Alle slagene har virket på stenen, men først ved det sidste slag blev det synligt, at den knustes. Derfor kan det tage lang tid at få hul på en fæstning. Så der kræves udholdenhed og tro for at nå målet. Det er med andre ord hårdt arbejde at rive en fæstning ned.

Den måde vi bearbejder fæstningen på er ved at bruge Guds ord. For Guds ord er vore stridsvåben. Vi bliver ved med at tale Guds ord over en bestemt situation. Lider vi af frygt, så kan vi sige: “Jeg vil ikke frygte i Jesu navn. Jeg frygter igenting. For Guds ord siger ‘frygt ikke’. Derfor vil jeg ikke frygte. Jeg frasiger mig den frygt (evt. for . . .) i Jesu navn. Jeg frygter ikke. Gud er min tryghed. Tak Far, at din fuldkomne kærlighed i mig driver al frygt ud af mig. Tak for fuldkommen frihed fra al frygt i Jesu navn.” Sådan kan vi tale Guds ord ind i situationen. Vi bearbejder fæstningen med Guds ord. Hver gang vi taler Guds ord, så slår Guds ord på fæstningen.

Derfor er det selvfølgelig nødvendigt, at vi ved, hvad fæstningen er bygget af. Men når vi har bearbejdet og fjernet grundvolden, så ved vi jo også, hvad fæstningen er bygget på. Vi er jo nødt til at vide, hvilken fjende vi kæmper imod. Det hjælper ikke at kæmpe i blinde.

Billedet med rambukken

Gud taler jo på så mange måder. Jeg fik billedet med en rambuk. En ram­buk er ifølge ordbogen en tung genstand, f.eks. en bjælke, en sten eller en kugle, som sættes i bevægelse, og med sin kraft bryder igennem en mur eller lign. En rambuk bruges til at bane vejen for en sag. Lad os forestille os en hammer i kæmpeformat, den kan bruges som en rambuk. I Jer. 23.29 læste vi, at Guds ord er som en hammer. Så hammeren her er Guds ord. Gud holder i enden af skaftet, og hammeren vender med hovedet nedad (som et pendul) og vendt mod fæstningen. Vi aktiverer hammeren som en rambuk ved at tale Guds ord. Som jeg skrev under “stenene bearbejdes”. Hver gang vi taler Guds ord ind i situationen slår hammeren.

I kærlighed og tro

Her er det så vigtigt, at vi gør det i tro og i kærlighed. Guds ord virker ikke, hvis vi ikke bruger det i tro på, at det virker. Alt, hvad vi gør i Guds rige, må vi gøre i tro på Gud. Og vi må gøre det i kærlighed. Tro er virksom i kærlighed. Det kan vi se i Gal. 5.6: Thi i Kristus Jesus gælder hverken omskærelse eller forhud noget, men tro, som er virksom i kærlighed. (ℜ – Gal. 5.6).

Når jeg taler Guds ord i tro og med kærlighed, så aktiverer jeg hammeren som en rambuk. Gud holder hammeren. Troen på ham, tilliden og kærlighed til ham og hans ord, det sætter hammeren i bevægelse som en rambuk, når jeg taler sandhedens ord ud. Bang! For hver gang jeg ta­ler Ordet, slår hammeren og rambukken. Når jeg samarbejder med Gud, vil Guds kærlighed og aktive effektive kraft strømme gennem hammeren og gøre sin gerning. Hver gang jeg taler sandheden i kærlig­hed. På et eller andet tidspunkt vil der gå hul på fæstningen.

Slå ikke andre mennesker

Nogle mennesker bruger Guds ord til at slå andre med. Det er absolut ikke det, vi skal gøre. Nogle vil gerne fortælle andre, at de har syndet så meget, så de kan ikke bruges af Gud mere. Hvor står det i Guds ord? Hvornår er det blevet mennesker som bestemmer det? Når et menneske har omvendt sig fra sin synd og bedt om tilgivelse, så er det menneske tilgivet af Gud. Desværre har mange mennesker ikke lært, hvad det vil sige at tilgive, som Gud tilgiver. Gud tilgiver os, som vi tilgiver andre – husk det! Tilgivelse er så vigtigt!