Hele skaberværket vidner

Skaberværket er alt det, Gud har skabt!

Guds ord siger 

Rom.1.19-20det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans gud­dom­me­lig­hed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet det forstås af hans ger­ning­er, så de er uden und­skyld­ning.

Der står, at Guds usynlige væsen, hans evige kraft, hans gud­dom­me­lig­hed har man kunnet se fra verden blev skabt. Altså vidner hele ska­ber­vær­ket om, at Gud er der. Gud er evig, han er usynlig, han er guddommelig. Der er ingen und­skyld­ning­er for ikke at tro på ham, for ska­ber­vær­ket vidner om, at han er der.

Vidnesbyrdet afskaffes 

Så er det vel ikke så sært, at Djævelen gerne vil have ska­ber­vær­ket til at vidne om noget andet? Når nu Charles Darwin i sin ungdoms dumhed skrev alt det, han gjorde, om evo­lu­ti­ons­læ­ren, så fik Djævelen jo en hjælpende hånd til at påstå, at det ikke er Gud, som har skabt alle ting, at det bare er tilfældigt. Når han påstår, at det ikke er Gud, som har skabt verden, så kan ska­ber­vær­ket ikke vidne om Guds storhed og magt. Rigtig godt for Djævelen. Hvem fortæller at Charles Darwin tilbagekaldte evo­lu­ti­ons­te­o­ri­en? Det fortælles ikke.

Det er bare synd for alle de mennesker, som tror på evo­lu­ti­ons­te­o­ri­en, for de tror på en løgn. Har de først begyndt at tro på en løgn, hvilke løgne er så de næste de tror på? Der står så mange ting i Bibelen, som jo ikke kan passe, det er bare myter. Det kan ikke passe, at der findes et Helvede. Det kan ikke passe at mennesker kan gå fortabt. Gud er jo kærlighed, det vil han ikke gøre. Jeg lever som et ordentligt menneske, så går det jo nok.


Guds ord er ikke myter – Guds ord er sandhed!


Mange mennesker laver deres egen religion, bygget på deres egne meninger, og så tror de, at de kan komme i Himmelen alligevel. Hvis de altså tror, at der findes en Himmel. Himmelen findes virkelig!

Nogle mennesker tror, at når de dør, så holder de op med at eksistere. Men det gør de altså ikke. Mennesket lever evigt.

Desuden – hvordan kan man genoplive et menneske, som er død, hvis det ikke længere eksisterede?

Se de dødes vidnesbyrd