Himmelen og jorden skal forgå


Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

Matt. 24.35


Utrolig

Ja sådan står der virkelig. Det er til at forstå, at jorden skal forgå, men Him­melen? Lad os se på, hvad der egentlig står, og hvad det kan be­tyde.

Grundteksten

Matt. 24.35: Him­melen og jorden skal for­­svinde (3928), men ordene mine skal aldeles ikke for­svinde (3928).  – I Mark. 13.31 og i Luk. 21.33 står der fuld­stændig det samme.

3928 – betyder: at gå forbi, at komme til; forbi-gå, gå forbi, pas­sere. | 3928 kommer fra: ved siden af + at komme, at gå. | Der står altså at Him­melen og jorden vil gå forbi, de vil passere. Der kommer en dag hvor “Gud vil ændre himlene og jorden“, se: Hebr. 1.10-12.

Sammenlignelige tekster

Matt. 5.18: For sandelig siger jeg til jer, mens/­indtil evt. Him­melen og jorden skal passere (3928), en jota eller en apo­strof på et bog­stav skal aldeles ikke forgå af loven, indtil alt vil være sket. – Det, der står skrevet i Guds ord, det sker som for­ud­sagt.

2. Pet. 3.10: Men Herrens dag vil komme ligesom en tyv om natten, i hvilken himlene med brag skal forgå/forsvinde (eller gå forbi, passere) (3928), men him­mel­lege­merne vil øde­lægges med stor varme, men jorden og de i dens ger­ninger skal brændes op.  Se også “Ligesom en tyv om natten“. – Hvilken dag er det, der kommer som en tyv om natten? Der hvor Gud vil øde­lægge himlene og jorden.

Andre dage?

Men der kan jo også være andre dage, der kommer som en over­­ras­­kelse. Især hvis men­nesker ikke for­venter, at noget sker til en bestemt tid.