Hornene er konger


Det store horn i dens pande er den første konge.

Dan. 8.21


Billedsprog

Guds ord for­tæller tit noget i bil­leder. Derfor er det godt at vide, hvad de for­skel­lige sym­boler kan be­tyde. Her i Dan. 8.21 kan vi se at hor­nene be­tyder konger. Og i det føl­gende vers ser vi, at det også er riger. Så et horn sym­bo­li­serer altså en konge med et rige. Det kan også ses i andre skrift­steder, hvor ordet horn er brugt som symbol.

De 10 horn

I synet med “De 4 dyr Daniel så” (Dan. 7.1-15) får vi også “Tyd­ningen til de 4 dyr Daniel så” (Dan. 7.16-28). Daniel får at vide, at “Det 4. dyr” er “Det 4. rige“.

Dette 4. dyr har 10 horn; og det lille horn, som vokser frem, skub­ber 3 af de andre horn væk og vokser sig meget stort. Og Daniel får at vide (Dan. 7.24): I dette 4. rige skal der frem­stå 10 konger. Så de 10 horn er altså også 10 konger. Efter det 4. dyr med de 10 konger, skal der komme en ander­ledes konge, som fælder de 3 af de 10 konger.

Konger i kongeriger

I Dan. 8.21 får Daniel at vide, at den lådne buk er Græ­ken­land. Og at det store horn i mellem dets øjne er den første konge. Hornet er en konge. Så vokser der 4 andre horn frem, som Daniel får at vide er 4 konge­riger. For at være et kon­ge­rige må der nød­ven­digvis være en konge. Og en konge må nød­ven­digvis have et rige at regere over.

Hornene er konger i kongeriger!