Hurtig omskabelse af mennesker


Ambassador Love  – Dr. Ariyana Love’ hjemmeside

Dr. Ariyana Love  – Min side med link til hendes artikler


Her har jeg oversat hendes artikel

– Vaxx Hydra Rapid Human Cloning

Hurtig kloning af mennesker gennem en vaccine med hydra

fra d. 3. november 2021


Min indledning

Artiklen her er ikke så lang, men fyldt med vigtig in­for­mation. Alle underover­skrif­terne, som jeg har indsat for over­skuelig­hedens skyld, kan ses i ind­holds­for­teg­nelsen. De har link til den side, hvor Ariyana for­tæller om det emne. Så er det lettere at henvise til hendes op­lys­ninger fra andre sider.

Linkene er fra hendes side. Med und­tagelse af, når jeg har sat * efter et ord, så er stjernen link til for­klaring af det ord. Det, der står i disse kantede klammer [. . .], lige efter * har jeg så indsat, som kort for­klaring. Da der selv­føl­gelig vil være en masse medi­cinske udtryk i ar­tiklen, som vi som ikke fag­lærte jo ikke kender og måske heller ikke forstår.

Desuden har jeg lavet en ord­for­klaring til de medi­cinske udtryk. Også med link og en kort for­klaring. – Jeg har oversat artiklen med deepl.


Engelsk video fra d. 27. oktober 2021

Stew Peters med dr. Ariyana Love

Videoen er blevet blokeret. Hvorfor dog det?
Sand­heden må ikke komme frem.

Hydraer og para­sitter i vaccinen, der ændrer men­nesker til nye arter


Hurtig omskabelse af mennesker

af dr. Ariyana Love
3. november 2021

Indholdsfortegnelse

Ordforklaring

Side   2 – Indledning – En transgen hydra vulgaris
Side   3 – Patenterne ejes af israelere
Side   4 – Hydraer og para­sitter omskabes først – gensplejses
Side   5 – Lentivirus & luciferase – hvad det er
Side   6 – Gensplejsede hydra overfører gener til celler
Side   7 – Styresystem – CRISPR-Cas9
Side   8 – Nyt nervesystem + hjerne + . . .
Side   9 – Kloning + operativsystem – BLAST-tekno­logi
Side 10 – Stopper gener og laver nye gener
Side 11 – Giftig omskabelses proces
Side 12 – Ikke længere normale mennesker – Dyrets mærke
Side 13 – Mike Adams fortæller
Side 14 – Spike-proteiner ødelægger cellerne
Side 15 – Totalitært biologisk angreb –
Side 16 – Anbefales

Fortsætter næste side med

En gensplejset hydra vulgaris