Hurtig omskabelse af mennesker


Side 11

Giftig omskabelses proces

Det tilsig­tede resultat af dette gene­tiske eks­pe­ri­ment er en mas­sedød og hurtig klo­ning af den men­nes­kelige race for at skabe en kunstig hybri­di­seret art. De fleste men­nesker vil blive steri­li­seret efter COVID-19 inoku­la­tionen* [vacci­nation] og deres slægt vil blive af­sluttet, mange vil dø og blive ud­ryddet, fordi men­nes­ke­kroppen ikke kan modstå dette giftige eks­pe­ri­ment.

Ordforklaring

Fortsætter næste side med

Ikke længere normale mennesker