Hvem ejer dig?

Af de mennesker, der tror på Jesus (eller hvad de nu kalder ham), vil de fleste selv­føl­gelig sige: “Gud ejer mig” eller “Jesus ejer mig”. Hvis et men­neske har taget imod Jesus Kristus som frelser og lever med ham som herre, hvilket ind­be­fatter at OMVENDE SIG fra ALT, som Bibelen kalder SYND, så er det måske sandt. “Hvad?” Siger nogle nok nu. “Måske sandt? Det passer ikke, det er sandt. Hvad i alverden mener hun dog med det?” – Det skal jeg fortælle dig.

Skabt i Guds billede

Gud, Himmelens og jordens skaber, har skabt os men­nesker i sig eget billede, så vi ligner Gud. (Gud står altså i flertal.) Han har tilmed sat sin sig­natur i vore celler. Han har skrevet sit navn YHWH i vore celler. Hvis du ikke har set og eller læst teksten fra videoen, så anbefaler jeg dig at gøre det. – Guds navn i vores DNA – Hvis du har taget imod Jesus som herre og frelser; OG har omvendt dig fra al synd; OG lever og har fæl­les­skab med ham; OG viser i handling, at det er Gud du under­ordner dig, så viser du, at det er Gud, der ejer dig.

Men . . .

Hvis du mener, at du har gjort disse ting og alli­gevel til­lader Guds FJENDER at sprøjte deres gift ind i dig, som kaldes en COVID-19 vaccine, så har du valgt at under­ordne dig dem. Det nægter du måske at erkende, men det har du altså. Du har dermed invi­teret dem ind i dit liv. Børn, som bliver tvunget til det, har jo ikke selv valgt det. Det er så synd for de børn, som noget kan være.

Hvem er de, Guds FJENDER? De er de mest ond­skabs­fulde per­soner, der findes. For de lyver og be­drager og mani­pu­lerer men­nesker til at tage deres gift i den tro, at det er en vaccine, der beskytter dem mod farlig sygdom, som de kan dø af. Men det er LØGN. Nogle gør det så for at kunne få lov at beholde deres arbejde. De sælger deres arv, deres liv, uden at vide det. Som Esau der solgte sin første fødselsret for en ret mad, da han var sulten.

Gud har lovet at sørge for os

Søg først Guds rige og hans ret­fær­dighed SÅ SKAL ALT det andet (som vi har brug for som men­nesker, mad, tøj, husly, osv.) gives jer i tilgift. Nogle kommer til at dø, fordi de nægter at adlyde dyret, ja, det siger Guds ord, Men vi skal fortsat søge Guds rige og hans ret­fær­dighed først. – Et spørgs­mål til efter­tanke: Hvis men­nesker var over­bevist om, at det de (onde) kalder en COVID-19 vaccine ER dyrets mærke, ville de så have taget den?

MRNA-vacciner og DNA-vacciner

Disse mRNA- og DNA-vacciner går altså ind og ændrer men­neskers gener og dermed deres DNA. Hvor meget skal det ændres før vores DNA ikke længere her Guds sig­natur hans navn i vore celler? Det ved jeg ikke, men enhver ændring er én for meget. Hvor meget skal der til, før mennesket mister Guds navn i sine celler og dermed Guds navn i sit DNA? Jeg ved det ikke, men jeg ved at det er livs­farligt at gøre det. Og med det mener jeg altså evigt-livs-farligt. For vi ved ikke kon­se­kven­serne af det.

Dyrets . . .

Mange af de Jesus troende tror nok, at det “kun” er dyrets mærke, som er farligt at tage. Mange har fået at vide, at det kommer først efter bort­ryk­kelsen, og derfor kan det selv­føl­gelig ikke være kommet endnu. Måske / måske ikke, men det prøves af i Afrika. (Se afsnittet “Overvågning“.) Og hvor står det, at det “kun” er dyrets mærke, der er farlig at tage?

I Åb. 13.16 (DK) står der om et mærke. Åb. 13.17 (DK) så at ikke nogen kunne købe eller sælge uden den havende mærket eller dyrets navn eller dets (dyrets) navn tal. Så der står ikke “kun” om dyrets mærke. Vers 18 (DK) fort­sætter med, at her gælder det at have visdom . . . Og dyrets tal er 666. Her står altså om et mærke, dyrets mærke, dyrets navn og dyrets navns tal, som er 666.

Bedrageri

I Åb. 14.11 (DK) står der om at tage dyrets navn som mærke. I Åb. 19.20 (DK) står der om den falske profet, der for­førte de men­nesker, der tog dyrets mærke. Disse men­nesker er altså blevet be­draget. I Åb. 18.23b (DK) står der, fordi dine (hen­viser til Babylon) rig­mænd/­magt­haverne på jorden var dine køb­mænd, og med din far­makeia be­drages alle folk.

Her står med andre ord at rig­mændene og magt­haverne på jorden var Babylons køb­mænd og med deres farmakeia blev alle folk be­draget. Farmakeia er det græske ord for medicin. Hvad er det så rig­mændene og magt­haverne på jorden be­drager og for­fører folk med? Farmakeia som er “medicin”. COVID-19 vacciner ER farmakeia.

Se mere om ordene og deres betydning og brug her – Farmacilægemidler.


Mærke

Læs venligst min side – Mærke – før du læser videre herunder.

Dette ord for mærke bruges altså til at vise, at den/det der har dette mærke ejes af den, som ejer og bruger dette mærke. Det er en form for gra­vering. Som kan laves via en spids gen­stand. Så det kan være lavet med en injek­tions­sprøjte. Og det giver en uigen­kaldelig for­bin­delse mellem parterne. Derefter ejes den mærkede af ejeren af mærket.


Hvad er dyrets navn?

Ja, det står der ikke, men nogle har givet Satan navnet Lucifer ud fra Guds ord. Men nogen påstår så også, at det er en over­sæt­tel­ses­fejl. Men navnet Lucifer bruges om Djævelen og Satan. Der er Luciferase i de såkaldte COVID-19 vac­ciner.

Dyrets tal er 600 60 6

Der står i Åb. 13.18 (DK) at dyrets tal er 666. Det patent, der hedder Luciferase har patent nummer WO 2020 060606. Hvis du tager det først nul i 600 og sætter foran 6-tallet, så står der faktisk 060 60 6 = 060606. Nummeret i patentet. – Dyrets tal – 600 60 6


COVID-19 vaccinerne er ikke dyrets mærke

Ja, sådan siger de fleste. Men ud fra de op­lys­ninger jeg lige har delt med dig, hvordan kan du så sige, at COVID-19 vacci­nerne ikke er dyrets mærke? Og så har jeg endda ikke fortalt dig endnu på denne side, hvad de har fundet i Pfizers COVID-19 vacci­ner: Der er nano-teknologi i (). Der er selv­sam­lende () mikro­struk­turer (). Der dannes mikro­kreds­løb (). Der er nano-transistor i () (), med grafen­oxid, der kan få det til at virke (). Grafen er et radioaktivt (radio­modu­ler­bart) på­vir­keligt nano­mate­riale (). Der er en unik MAC-kode til hver person, der får dem (). Alt dette kan fungere som dyrets mærke.

Citat: “Alt i vaccinen intro­du­ceres og har et formål. Alt har et formål. Selv genetisk mate­riale har et formål, og det har bestemt for­målet at mutere men­nesker, de nye gene­ra­tioner. Næsten helt sikkert” (Citatslut.) – Ja, det er helt sikkert deres ønske. – Er MAC-adresse­mærk­nings­systemet “dyrets mærke”? Se her. Det kan det sagtens være, hvad teknologi angår.

Hvis mærke er det så?

Hvordan kan men­nesker sige, at disse COVID-19 “vacciner” ikke er dyrets mærke? Når de faktisk inde­­holder den tek­­nologi, der skal bruges til dyrets mærke? Det forstår jeg sim­pelthen ikke. Er det fordi, det bare ikke lige passer ind i deres teologi og teori om, hvordan og hvornår det skal foregå? De bygger selv­følg­elig deres teologi og teori på Guds ord, siger de. Men nu er det jo altså Gud, der har for­fattet sit ord gennem men­nesker. Og de bruger selv­føl­gelig de ord, de har til rå­dighed på det tids­punkt. – Det er faktisk en mærkning af men­nesker, der foregår. Og Gud mærker altså ikke sine på den måde. Hvem kan så finde på det?

Planlagt mærkning

Den mærkning er planlagt og af­sløret for flere år siden. Se – Planen om at mærke os side 7 + 8. Se også – Quantum dots, DNA-streg­kodning, nano-razorer og den isra­elske stat.

Skabt i hvis billede?

Hvis billede er du skab i? Ja, af de men­nesker, der tror på Jesus, vil de fleste nok sige i Guds bil­lede. Men så er det faktisk også ret vigtigt, at du ikke til­lader, at der bliver lavet om på den ting. Grafen­oxid quantum dots (GOQD = Gra­phene Oxide Quan­tum Dots / GQD = Gra­phene Quan­tum Dots) kan trænge igennem celle­bar­rieren og spalte DNA () (Grafenhydroxid). Og hvad sker der så? – Omskabelse til Dyrets billede –

Dr. Vla­dimir Zelenko siger faktisk, at om du vælger at tage disse “vac­ciner” så er du ikke læn­gere skabt i Guds billede, så bliver du omskabt  i Bill Gates‘ og Klaus Schwabs billede. Desuden tilføjer de DNA fra insekter. De vil slette et eller flere gener fra men­nes­ket og kode men­nes­kelige celler til at ud­trykke insektets nye gene­tiske egen­skab (). Se mere på siden om – Transhumanisme. –

Ja, de vil endda tilføje en streng mere til men­nesker DNA. Og derved skabe 72.000 gener mere end de 144.000 gener, Gud har skabt os med. – Har du 144.000 gener?

Hvem ejer dig?

Ja, jeg synes fak­tisk, at det er meget vigtigt, at du tænker over den ting. Nu ved jeg jo, at langt den største del af befolk­ningen her i Danmark har valgt at tage disse COVID-19 vac­ciner. Til stor skade for dem. Men så længe de lever, har de trods alt mu­lighed for at om­vende sig og bede Gud om til­giv­else. Jeg tror på, at det er muligt for de men­nesker at om­vende sig endnu. Men jeg ved også om men­nesker, som tror, at har nogen taget bare én COVID-19 sprøjte, så er det en evig beslut­ning, og de kan ikke om­vende sig.

Ved du, hvem der ejer disse pa­tenter på COVID-19 vacci­nerne? Ja, pa­tentetLuci­ferase ejes af Bill Gates. Så vidt jeg har kunnet læse mig til, så ejes paten­terne af israelere (). Men det gør det jo ikke mindre ond­skabs­fuldt eller mere rigtigt at tage dem. Det er Guds sag at dømme. Det er så ikke så sært, at for­tab­elsens søn, Antikrist, vil blive gode venner med Israel, når de er i færd med at mærke alle men­nesker for og til ham.

Håbet

Jeg vil ikke tage håbet fra men­nesker. At tro, at de nu er fortabt, selvom de for­håb­entlig stadig har mu­lighed for om­vendelse, og de så ikke ville om­vende sig, fordi de tror, at det er for sent, det ville heller ikke være godt. Så mit klare råd til alle, som har valgt at adlyde de onde, det er at omvende dig og bede Gud om til­giv­else. Nægt at tage flere af deres ond­skabs­fulde sprøjter. Der kommer sikkert flere. Og de lyver og be­drager, ingen kan stole på dem mere. – Desværre, men sådan er det.

Onde (vild)ledere

Ja, jeg kalder dem onde, for det er vir­kelig ond­­skabs­­fuldt at vild­­lede folk og for­­tælle dem, at disse COVID-19 vac­­ciner er god­­kendte og sikre, for det er løgn (). Ja, de er heller ikke en vaccine, for den vacci­­nerer ikke mod noget som helst. Det er gen­terapi. Magt­­haverne har tilmed fået mange ad­­varsler af men­­nesker, som har sagt/­skrevet: “STOP med at bruge disse COVID-19 vac­­ciner”. Men de ville ikke høre.

Hvorfor?

Mennesker SKAL mærkes! – Det er ond­skabs­fuldt at lyve og bedrage og presse, true og mani­pulere men­nesker til at tage ind­sprøjt­ninger, der kan om­skabe dem for altid, så de ikke læn­gere er skabt i Guds billede, men kommer til at ejes af dem, der har paten­terne. Hvor meget skal men­nesker ændres, før de kan ejes af patent­haverne? Jeg ved det ikke. Men når denne nano­tek­no­logi er blevet samlet i de ind­sprøjtede men­nesker, så vil de kunne blive over­våget via disse 5G-an­tenner. ALT vil de onde kunne over­våge i disse men­nesker.

Hvornår griber Gud ind?

Jeg ved det ikke, men Gud vil dømme denne ond­skab. Og derfor er det så vigtigt for men­nesker at se og forstå og er­kende, så de kan om­vende sig, inden det er for sent. De har fået den mest ond­skabs­fulde gift, der måske findes, sprøjtet ind i sig. Nu må de leve med vis­heden (frygten) for, hvad det kommer til at betyde for dem, resten af deres liv. Gjort gerning står ikke til at ændre. Men . . .

Omvend dig!

Om du har taget en eller flere af disse COVID-19 ind­­sprøjt­­ninger, som kaldes vac­ciner, så er mit inder­­lige ønske for dig, at du vil indse, at det har været et af dit livs største fejl­­tag­elser, og du vil bede Gud om til­­givelse og nægte at tage flere sprøjter fra de onde per­­soner i verden, Jeg håber ikke, at men­­nesker er for stolte til at er­­kende og om­­vende sig. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med de men­nesker, som ikke vil om­vende sig.

Ondt af

Jeg har virkelig ondt af de men­nesker, som valgte at tro på sund­heds­myn­dig­hederne og lederne i vort land og handle efter deres an­be­fal­inger. De gjorde det fri­villigt om end af in­di­rekte tvang for manges ved­kom­mende. Det kommer til at koste. Der bliver en pris at betale. At skulle leve med den uvished, føj. Jeg har også ondt af alle de “kristne” ledere, som har sagt til andre, at de roligt kunne tage disse COVID-19 vac­ciner, fordi de ikke er dyrets mærke. Når de faktisk inde­holder det, der skal bruges til dyrets mærke.

Det er helt sikkert det, der skal bruges til dyrets mærke. Det er nok ikke fuldført endnu. Jeg ved ikke, om det er meningen, at men­nesker skal have en “dims” mere, for at det kan fungere som dyrets mærke, eller de allerede har fået nok. Et mærke er det. Og det er ikke Guds mærke. Dyrets system, den nye ver­dens­orden, er i færd med at blive ind­ført.

Hvem advarer?

At sige til men­nesker, at de roligt kan tage COVID-19 vaccinen. – FØJ siger jeg bare. Ja, hvis de ønsker at blive mærket og over­våget og risi­kere at blive alvorlig syg og dø før tid, så kan de selv­følgelig sagtens gøre det. (Hvad sker der så bag­efter? Ja, jeg ved det ikke.) Men hvem advarer men­nesker? Myndighederne gør ikke. – Der er dog nogle, der advarer: Vaccine fra HelvedeVægteren – pastor Jerry ToneyJon KnudsenDr. Carrie MadejDr. Ariyana LoveDr. Joseph MercolaDr. Michael Yeadon – og mange flere. Se under – Danske hjemmesider og Engelske hjemmesider.

Dyret og fortabelsens søn

Jeg er ikke over­bevist om, at dyret (det første dyr), der er omtalt i Åben­bar­ingen, er Anti­krist og for­tab­el­sens søn. Det ved jeg godt, at mange tror det, men det står der jo ikke noget om. Jeg har tænkt over det. Og jeg kan ikke sige, at dyret ER Anti­krist, for jeg tror faktisk ikke, at det er til­fældet. Nu kan jeg se/­høre, at der er andre end mig, der også siger, at for­tab­elsens søn og Dyret ikke er det/­den samme. – Pastor Jerry Toney siger det her. Vi får se, hvad der videre sker.

Men hvis du ikke ved det – Dyret er her! – al­lerede og ar­bejder fra det skjulte.

Fleksibel

Jeg er ikke den, der låser mig selv fast i en bestemt mening. Jeg observerer og studerer, sammenligner med Guds ord. Men det er altså ret vigtigt at se det ud fra grundteksten, for oversættelser oversætter ikke alting rigtigt, desværre.

Tale

Jon Knudsen har holdt en tale i Løkken Fri­kirke d. 31. ok­tober 2021 – Hvem ejer dig? – Den kan jeg også an­befale at lytte til.

Pas på!

Jeg håber, at alle disse ord har været med til at sætte nogle tanker i gang i dig, der har læst dette. Det er en farlig tid vi lever i. Hvis vi ikke har kær­lighed til sand­heden, og lever i sand­heden, så er faren for at blive ledt vild meget stor.

Kærlighed til sandheden