Hvis du har taget COVID-19 vaccine

Hvis du har valgt at få en COVID-19 vac­cine, så er dit hel­bred i fare. Det skriver denne viden­skabs­mand Mark Peterson, ph.d. i dette ny­heds­brev fra Life in the Spirit, fra d. 8. au­gust 2022 – If You Have Already Taken the Covid-19 Vax, PART I: Your Health is in Danger – Og der er mange andre end ham, der siger og skriver det samme.

Dit liv er dit valg

Dit liv er dit valg, så det er dig, der be­stemmer, hvem og hvad du vil tro på. Men hvis du ikke vil tro på men­nesker, der for­tæller dig sand­heden, så lever du livet meget farligt. Viden­skabs­folk ved altså, hvad de taler om. Ja, der er viden­skabs­folk der ikke for­tæller sand­heden, men de vil få deres straf en gang. Følg pengene! er der flere der siger, og det er sandt. Hvis viden­skabs­folk får penge af medi­cinal­indu­strien så kan du ikke regne med, at de for­tæller dig sand­heden.

Mit råd

Mit råd er, at hvis du har taget en eller flere COVID-19 vac­ciner, så tag ikke flere, og bed Gud om til­givelse med det samme. Der er ingen tid at spilde. Du har en be­grænset tid til at om­vende dig i. Og vil du ikke, så må du selv tage følgerne for det. For der er ingen andre, der kan eller vil. Og søg op­lys­ninger om, hvad du ellers kan gøre. Det kan også være dit evige liv, der er på spil.

Hvis du allerede har taget COVID-19 vaccinen

Så læs endelig, hvad Mark Peterson skriver i disse ny­heds­breve.

1. delDit helbred er i fare
If You Have Already Taken the Covid-19 Vax, PART I: Your Health is in Danger

2. delCOVID-19-vacciner ændrer vores DNA, og det hele var planlagt
If You Have Al­ready Taken the Covid-19 Vac­cine, PART II – Covid-19 Vac­cines Change Our DNA and It Was All Planned –

3. del: COVID-19 truer vores evige fremtid
If You Have Already Taken the Covid-19 Vaccine, PART III – Covid-19 Vac­cines Thre­aten Our Eternal Des­tiny –