Hydra vulgaris

Der er et levende væsen inde i vaccinen. Det er udødeligt. “Hydra vulgaris” – Jim Crenshaw. Er det denne grimme ting, der æder folks nerve­system op? Læs be­skriv­elsen her – Jim Crenshaw – om hydra vulgaris – Disse hydra vul­garis er endda gene­tisk æn­drede ().

Videoer om hydra vulgaris

Et ferskvandsdyr, hydra vulgaris – Video – 2 min. – 4. maj 2021.

Dr. Ralf Wagner – hydra vulgaris – Video – 3 min. – 12. feb. 2017.

Den udødelige “hydra” findes i vacci­nerne – Et mini­monster, der kloner sig selv – Video – 5 min. – 5. oktober 2021.

Dr. Carrie Madej

Det første amerikanske laboratorium undersøger vaccine-flasker og afslører fryg­telige fund. – Dr. Carrie Madej sluttede sig til Stew Peters i dag og virkede tydeligt rystet over det, hun havde set efter at have undersøgt Moderna- og J&J-vaccine-flasker. – Sete nanobotter og metaller bekræftet i vacciner også hydra vulgaris. – Udgivet 29. september 2021. – Dr. Carrie Madej om det hun så i MODERNA-vaccinen under mikro­skop – Udgivet 29. sep­tember 2021 – 16 min. – på kanalen Back to the light – Video –  og på Creatrix 13Video – med mange flere link under beskrivelsen.

Udødelighydra vulgaris i Modernas vaccine? Dr. Carrie Madejs over­ras­kende mikro­sko­piske fund – 24½ min. – Back to the light – Video – lagt ud d. 4. oktober 2021, og på Creatrix 13Video – lagt ud d. 11. oktober 2021.

Israelske nyheder live – Dr. Carrie Madej – Hjælp til men­neske­heden i en verden af bedrag – Video – 55 min. – 10. september 2021.


444 profetiske nyheder

Hydra: Dyrets billede? Hydra: The image of the Beast? – Lagt ud d. 13. oktober 2021 – Marlena Elizabeth 

Locusts From the Pit of HellGræshopper fra helvedes afgrund – 5. oktober 2021 – Norman Gauthier ph.d. –


Her kan du læse om hydra vulgaris på engelsk.