I, Pet Goat – Jeg, kæledyrs ged

Har du set tegne­fil­mene “I, Pet Goat”? Der er så vidt, jeg har set, tre film.

Disse tegnefilm er ikke “bare” tegne­film til under­hold­ning for børn. Det er “de onde” som viser, hvad de har tænkt sig at gøre i frem­tiden. Vi skal bare blive som “en kæle­dyrs ged”, der sidder i sit bur og bliver be­lønnet i for­hold til, hvordan den opfører sig. Det er faktisk det, de onde arbejder hen imod, med det de gør.

I, Pet Goat I

Her er link til “I, Pet Goat I”: I, Pet Goat I – 2005: (7:51) Denne video har været skjult i lang tid. | Denne er en anden video: – I Pet Goat 1 – A Modern Odyssey – (12:31)

I, Pet Goat II

Jaco Prinsloo for­tæller at denne tegne­film blev ud­givet i 2012. Her er link til videoer med “I, pet Goat II” (7:27) fra: Helio­fant ChannelMore­Pre­viewsTheCGBrosJaco Prinsloo for­tæller i videoen her fra d. 7/10-2023 (0:42): “Som jeg nævnte i en tid­ligere video, er flere vigtige ele­menter af for­ud­sig­ende pro­gram­mer­ings­værk­tøjer i fjen­dens ar­senal for nylig for­svundet fra offent­lig­hedens søge­lys; efter at have tjent deres formål med at ad­vare offent­lig­heden om fore­stå­ende begiven­heder og deres sam­funds­mæs­sige kon­se­kvenser.” Jaco for­tæller, at det også gælder for denne tegne­film.)

I Pet Goat 2: For­klaret, af­kodet og for­ud­sagt (alle hem­me­lig­heder af­sløret) – En eng­elsk hjem­me­side: I Pet Goat 2: Ex­plained Decoded And Pre­dicted (All Secrets Re­vealed)

I, Pet Goat III

Her er link til et par videoer med “I, pet Goat III”. En med samme slags musik som “I, pet Goat II”: I Pet Goat III YANGISI (videoda nima­larni ko’ryapsiz – izoh­lang). Og en som jeg ikke har set, fordi der er sat en anden slags musik på, og det er ikke noget jeg vil lytte til. Men der står til videoen, at det er den origi­nale: I Pet Goat 3 – Original Full Video (2021). Det er en tyr­kisk version. Hvilken musik der er ori­ginal, kan jeg jo så ikke vide noget om, men det virker som om, det er på den tyr­kiske ver­sion, at mu­sikken er æn­dret på.


Jaco Prinsloo

Jaco Prinsloo har også hen­vist og brugt klip fra denne “I, pet Goat II” mange gange.