Immunforsvaret reduceres efter COVID-19 vaccinering

Nu har jeg set, hørt og læst flere steder at immun­for­svaret redu­ceres efter en COVID-19 så­kaldt vacci­nering.

Mister gennemsnitlig 5 % om ugen

Her er en alarmerende meddelelse. Mennesker der er blevet dobbelt vaccineret mod (med) COVID-19 mister gennemsnitlig 5 % af deres immunforsvar om ugen. Det står i Folkets Medie – Covid-19-vaccinerede mister immunforsvar – skrevet af Cilja 21. oktober 2021: En sam­men­lig­ning af data fra offi­cielle rap­porter om COVID-19-vac­ci­nernes virkning og effekt viser choke­rende fald i vacci­neredes immun­forsvar. Styrt­dykker immun­for­svaret i det tempo, vil dobbelt vacci­nerede men­nesker over 30 år have mistet deres immun­forsvar inden marts 2022.

Byen med flest COVID-19 vaccinerede pr. indbygger har mange syge men­nesker. Waterford i Irland – Fra byen med flest vacci­nerede til byen med flest smittede med COVID-19 – skrevet af Cilja 22. oktober 2021.


Se også

Endnu en læge advarer  – om im­mun­for­svaret der øde­lægges.


AIDS

COVID19-vacciner over­fører faktisk AIDS til den men­nes­kelige befolk­ning! – Engelsk artikel af Brenda Brown fra d. oktober 2021. – COVID19 Vaccines Are Actually Trans­mitting AIDS Among Human Popu­lation!

Immunforsvaret undertrykkes

Undertrykkelse af det med­fødte immun­forsvar efter SARS-CoV-2 mRNA-vacci­nation. Engelsk viden­skabelig artikel fra d. 15. april 2022 – Innate immune sup­pres­sion by SARS-CoV-2 mRNA vacci­nations