Informations nyheder

Her vil jeg lægge de sidst fundne nyheder om for­skellige emner. Så de bliver hur­tigere for andre at finde på min side.

JFK beder om en vælger­er­klæring, så de kan få love at stille op til næste folke­tings­valg. Du kan selv se, hvad partiet står for. Mads Palsvig m.fl. gør et stort stykke arbejde. Annonce på facebook


Nyheder

Lars Boje Mathiesen skriver på facebook d. 26. oktober 2021: “Reger­ingen truer nu direkte med at lukke landet ned igen, hvis ikke folk tager en vaccine. Desværre fik jeg ret, da jeg i går skrev, at taktikken fra reger­ingen ville være at spille vacci­nerede ud mod ikke-vacci­nerede! Der er ingen gyldig sund­heds­mæssig årsag til at gøre det.”

May DayNyhedsbrev for sep­tember 2021 – inde­holder mange spæn­dende artikler. 

Propagandakrigen (og hvordan man kan bekæmpe den) – analyse af C.J. Hopkins – d. 29. juli 2021. Engelsk artikel der ligger på dr. Mer­colas hjemme­side. 

Fyns Stifttiende – Krav fra læge: Ikke-vac­ci­nerede patienter skal under­søges på  p-plads – d. 9. juli 2021

Fox News – Tucker Carlson: Er dr. Fauci under kri­minel efter­forsk­ning? d. 3. juni 2021

Ekstra Bladet – Om corona-virus­sens op­rindelse d. 26. maj 2021

Affolkningsklubben – facebook d. 24. maj 2021. – 

Pfizers tidligere vicepræsident Michael Yeadon taler sandhed! Lille engelsk video på facebook d. 27. april 2021 – 

Arbejderen skriver: Reger­ingens forslag til ny tryg­heds­lov kan føre til for­bud mod demon­stra­tioner artikel fra d. 22. april 2021. – Men­nesker skal kunne fra­tages retten til at demon­strere mod den lov­løse regering. 

Pressemeddelelse fra 19 psyko­loger: “Fra­været af sund­heds­psyko­logiske per­spek­tiver i corona­hånd­teringen skader børn og voksnes sund­hed”. – Læs med­del­elsen på face­book fra d. 7. april 2021

180 grader skriver: “Mette Frede­riksen for retten i ukendt Grund­lovs­sag: Lider kæmpe neder­lag – Køben­havns Byret nægter at afvise sagen mod hende”. Læs ar­tiklen fra d. 25. marts 2021. – Tak til byretten. 

DF vildleder sine vælgere – det er ikke godt! Hør ind­slaget af Lars Boye Mat­hiesen (NB) fra d. 24. marts 2021

dkdox.tv har en udsendels fra d. 22. marts 2021 om Grøn­land: “Et radio­aktivt valg. Repu­blik eller nej tak til uran ud­vinding.”

Den verdens­om­spæn­dende corona-krise i 2020: Øde­læg­gelse af civil­sam­fundet, mani­puleret øko­nomisk de­pression, globalt stats­kup og den “store nul­stilling” – Læs artiklen her. – Tryk på Translate Website og dansk, og du får den på dansk. 

Hvad gemmer den nye epide­mi­lov på? – Michael Schultz, Mikkel Kaastrup og Philip Brandt dis­ku­terer. Ud­sen­delsen er fra d. 13. feb. 2021 og varer 42 min. – Se og hør den på YouTube her

Åbent brev – Rikke Hauge har skrevet et åbent brev til stats- og sundhedsministeren (samt til alle øvrige medlemmer af vores folketing) d. 20. feb. 2021 på facebook. Læs den, det er vigtig, om du ikke vil bo i en medicinsk diktaturstat, skriv under og del den med andre. – Det haster! – NU ER DET NOK

Ledende overlæge i klinisk immunologi, Kim Varming, sammenligner COVID-19 og influenza. »Et forsigtighedsprincip der udelukkende fokuserer på Covid-19 er totalt forfejlet.« Se video på facebook fra d. 11. dec. 2020

Sidste udsendelse om epidemiloven på DK Dox TV fra d. 20. feb. 2021 – Epidemilov under al kritik med Liselott Blixt – DF 

ADVARSEL!! på facebook d. 19. feb. 2021: – Fra Malue Montclairre, Flemming Blicher + 30 andre : Ny Epidemilov på vej der tillader Sundhedsminister Magnus Heunicke at fortsætte med nedlukninger og restriktioner på ubestemt tid. LIKE og/eller bliv medlem, så holder vi pressen løbende orienteret, i takt med at gruppen vokser. (Ikke en debatgruppe) – DET HASTER! DEL DEL DEL DEL DEL DEL – 

Psykisk vold og regeringens krænkelser af folket – Artikel skrevet af Susanne Wich på face­book d. 14. feb. 2020. Hun er psykolog og har i en længere år­række ar­bejdet med psykisk vold i for­hold til kvinder og mænd i narcis­sistiske rela­tioner. 

De Nationalliberale skrive på facebook d. 17. feb. 2021. Om en dom i Holland. 
(Jeg kender ikke partiet.) 

Mads Palsvig har en alvorlig besked d. 14. feb. 2020 til Lars San­dahl Sør­ensen, som er direktør i Dansk Industri. Angående corona­pas og apart­heid, men der er også andre alvorlige op­lys­ninger i den. – Åben besked 

Støjberg forlader Venstre – d. 4. feb. 2021 – TV2 nyheder

Update indslag dkdox.tv – d. 16. jan. 2021: “Mund­bind er fascisme” om mund­bind, corona­virus, PCR-test, corona er fup, narra­tiver. 

Kampklædt politi slog pressen med knipler – Medierne dækkede dukke­af­brænd­ingen. Se ud­send­elsen fra d. 28. jan. 2021 hos dkdox.tv her

B.T. mener: Vi er ikke i samme båd, Mette. – Læs artiklen fra d. 28. jan. 2021 her.

Så er det nu, vi vågner op, skriver Anne Winther på sin facebookside d. 29. jan. 2021

Meget vigtig information! – fra læge Kurt Lindekilde d. 16. jan. 2021 på face­book.