Insekter og larver i fødevarer

Det er tilladt at til­sætte visse in­sekter og larver i vore føde­varer. Har du lyst til at spise in­sekter og larver? Jeg har ikke. Gud har ikke skabt os til den slags føde, vi har ikke de en­zymer, der skal til for at ned­bryde den slags dyr. Og des­uden er det et led i de ondes planer.

Dan Johannesson

Dan Johannesson for­tæller om det i disse to ud­sen­delser: “EU: Nu Bliver Det Lovligt At Til­sætte In­sekter Til Dine Føde­varer” (20:05) fra d. 18. januar 2023 : Imens danske medier er lar­mende tavse, har EU nu gjort det lovligt at til­sætte pulver lavet af fåre­kyl­linger og mel­orme i pro­duk­tionen af EU’s føde­varer. Og i denne: “Ret­telse, in­sektmel har været lov­ligt i føde­varerne siden juni 2021, ikke først i 2023” (8:33) fra d. 19. januar 2023.

VelstandsPartiet

VelstandsPartietJorden Frihed Kund­skab har d. 9. februar 2023 sendt et åbent brev til Føde­vare­mini­steriet til føde­vare­minister Jacob Jensen – om: “Insekter og larver”. Du kan læse brevet her og på næste side: “Insekter og larver“.