Israel – fredsaftale – forbudt

Der er altså ting Israel absolut ikke må i følge Guds ord. Se, hvad Jaco Prinsloo viser i denne video fra d. 23. september 2022: What does God’s Word say about Yair Lapid – Israel’s Interim Prime Minister’s speech at the UN? – Hvad siger Guds ord om Yair Lapid – Israels mid­ler­tidige premier­mi­nis­ters tale i FN?

Hør selv, hvad Yair Lapid siger i videoen, og læs så her, hvad Guds ord siger til det:

Guds ord siger

Israel må ikke slutte pagt med andre

Mos. 23.31-33: 31 Jeg vil lade dine lande­mærker nå fra Det røde Hav til filis­ternes hav, fra ørkenen til floden, thi jeg giver landets ind­byggere i jeres hånd, så du kan drive dem bort foran dig. 32 Du må ikke slutte pagt med dem eller deres guder. 33 De må ikke blive boende i dit land, for at de ikke skal for­lede dig til synd imod mig, til at dyrke deres guder, så det bliver dig til en snare!

Pagten brydes

Jer. 11.9-11: 9 Og HERREN [YHWH] sagde til mig: Der er fundet en sam­men­sværgelse blandt Judas mænd og Jeru­salems borgere; 10 de er vendt tilbage til deres for­fædres mis­ger­ninger, de, som vægrede sig ved at høre mine ord og holdt sig til fremmede guder og dyrkede dem; Israels hus og Judas hus har brudt den pagt, jeg sluttede med deres fædre. 11 Derfor, så siger HERREN [YHWH]: Se, jeg sender en ulykke over dem, som de ikke kan slippe fra; og når de da råber til mig, vil jeg ikke høre dem.

Fred og ingen fare

1. Tess. 5.3: Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er under­gangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugt­som­melige, og de skal ingen­lunde und­slippe.

Gud vil bringe ulykke over dem

Jer. 6.14-19 (KJV): 14 Og de har også helbredt mit folks datters smerte lidt, idet de sagde: Fred, fred, fred, når der ingen fred er. 15 Var de skam­fulde, da de begik veder­styg­ge­lighed? Nej, de skam­mede sig slet ikke, de kunne ikke rødme; derfor skal de falde blandt dem, der falder; på den tid, jeg kommer til dem, skal de styrte ned, lyder det fra HERREN.

16 Så siger HERREN: Stå på vejene og se og spørg efter de gamle stier, hvor den gode vej er, og gå den, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Men de sagde: “Vi vil ikke vandre ad den! 17 Og jeg satte vagter over jer og sagde: “Hør på trom­petens klang! Men de sagde: “Vi vil ikke lytte! 18 Hør derfor, I folkeslag, og vid, I menighed, hvad der er iblandt dem! 19 Hør, jord, se, jeg vil bringe ulykke over dette folk, ja, deres tankeres frugt, fordi de ikke hørte på mine ord og min lov, men forkastede den.

Stol ikke på andre

Es. 31.1 (KJV): Ve dem, der drager ned til Ægypten for at få hjælp, og som stoler på heste og stoler på vogne, fordi de er mange, og på ryttere, fordi de er stærke; men de ser ikke til Israels hellige og søger ikke HERREN!

Sal. 118.8-9 (KJV): 8 Det er bedre at stole på HERREN end at sætte sin lid til et men­neske. 9 Det er bedre at stole på HERREN end at sætte sin lid til fyrster.

Sal. 115.9-11 (KJV): 9 Israel, stol på HERREN, han er deres hjælp og deres skjold. 10 Arons hus, stoler på HERREN, han er deres hjælp og skjold. 11 I, som frygter HERREN, stoler på HERREN, han er deres hjælp og skjold.

Herrens dag kommer

Luk. 21.34-36: 34 Men vogt jer, at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og druk­ken­skab og time­lige bekym­ringer, så den dag kommer pludselig over jer. 35 Thi som en snare skal den komme over alle dem, der bor på hele jordens flade. 36 Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå for Men­nes­ke­sønnen.«


Min kommentar

Nogle i Israel vil gerne lave freds­af­taler med deres fjender. Nogle vil også gerne dele landet for at få fred. Israel må ikke gøre hverken det ene eller det andet. Gør de det, så vil det udøse Guds vrede over dem. Vil det være den vrede, som Gud vil udøse over Israel i Daniels 70. år-uge? Der vil komme en ander­ledes konge, som vil knuse det hellige folk. Det kan du se mere om på siden: “Knuser det hellige folk“.