Jerry Toney advarer

Jerry Toney for­venter, at der vil ske nogle meget vold­somme ting lige før Jesu gen­komst i bort­ryk­kelsen. Her har jeg linket til nogle ud­sen­delser om det:

UFOer med mere

17-09-2022 – UFO disclosures and more – UFO-af­slør­inger med mere – Jerry for­tæller lidt om, hvad der sker i verden for tiden; om obser­verede UFO-er og hvad han tror der kommer til at ske før bortrykkelsen. Røde kvier er kommet til Israel. Israel an­griber Damaskus’ luft­havn. An­tallet af hung­rende men­nesker stiger. Åb. 6.5-6. – (3:50) Jerry læser 1. Tess. 4.16 – 5.5, og han for­tæller, at de, der lever i lyset, vil forstå at bort­ryk­kelsen vil finde sted til en trom­pet­fest.

Simpsons tegnefilms klip om bort­ryk­kelsen (6:33) – bemærk års­tallet i starten af filmen: 2022.

3 Frogs and the Son of Perdition – 3 frøer og for­tab­elsens søn – fra d. 18. sep­tember 2022.