Jesu brud skal hentes

hjem til brylluppet


Er du klar til at komme hjem til bryllup?

Hvornår kommer Jesus?

Vil du ikke gerne vide det? Måske siger du: “Jesus kommer som en tyv om natten, der er ingen, der kender dagen eller timen”. Dertil vil jeg sige, at det er fuld­stændig rigtigt. Tag og læs mine sider: “Ingen kender dagen eller timen” – “Som en tyv om natten” – “Som en tyv om natten – Mark Biltz“, så vil du få svar på, hvad disse udtryk faktisk be­tyder og hen­viser til. Når de siger: “Fred og ingen fare!“, da er undergangen pludselig over dem . . . Ved du god besked? Er du klar? Lever du i Guds nåde?

Jødisk tradition

Jeg har hørt/læst, at i jødisk tra­dition er det sådan, at når den vor­dende brudgom rejser hjem for at gøre alt klar til bryl­luppet, så for­tæller han sin til­kom­mende brud, hvornår han vil komme tilbage og hente hende til bryl­luppet. Det er såmænd også logisk for mig. Sådan at hun også kan gøre sig klar, til han kommer for at hente hende.

Hvornår kommer du igen Jesus?

Det spurgte disciplene Jesus om, inden han tog herfra. Det kan vi f.eks. læse om i Matt. 24. Én af de ting, Jesus svarede, er (v. 36): Men den dag og time kender ingen, ikke engang Him­lenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene. Og selv­følgelig er det sandt, når Jesus sagde det. Jeg tror heller ikke Jesus eller nogen andre vidste det, da Jesus sagde det, men har du læst, hvad der står i Åb. 1.1?

Jesu Kristi åbenbaring

1. Jesu Kristi åben­baring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i bil­leder for sin tjener Jo­hannes, 2. som her vidner om Guds ord og Jesu Kristi vid­nes­byrd – alt, hvad han selv har set. – Åb. 1.1-2. Hvad står der her? Der står, at Jesus Kristus fik en åben­baring af Gud. Og der er jo ingen tvivl om, at det er om ende­tiden. Gud har altså siden, Jesus sagde til disciplene at ingen kender dagen eller timen, åben­baret noget for Jesus om ende­tiden. Det er altså noget, som Jesus ikke vidste før.

Det er for at vise sine tjenere, hvad der skal ske. Altså de, der tjener Gud, vil i Åben­baringen få at se, hvad der skal ske. Og det, der skal ske, er jo altså også Jesus gen­komst.

Profetisk

Om Jesus vidste på det tids­punkt, at han talte pro­fetisk, ved jeg jo ikke. Men det er faktisk pro­fetisk. For tale­måden “ingen kender dagen eller timen” hen­viser altså til nogen bestemte dage, som ingen kender på for­hånd. (Vi må altid huske at Jesus var og er jøde. Og alt i Bibelen er skrevet af jøder til jøder.) “Ingen kender dagen eller timen” hen­viser til Rosh Ha­Shanah, fordi ingen på for­hånd ved, om det er den ene eller den anden eller endda den tredje dag, det er trom­pet­fest. Læs selv mere om “Trom­pet­festen – bort­rykkelse“.

Jesu svar til bruden

Jesus fortalte altså sin vordende brud, inden han rejste hjem for at gøre alt rede til brylluppet, at han vil komme igen og hente hende til “ingen kender dagen eller timen”. Han hen­viste altså til trom­pet­festen måske uden at vide det.

Festdagene skal opfyldes

Gud har instrueret jøderne i de fest­tider, de skal fejre hvert eneste år. Vi kan læse om dem i 3. Mos. 23. Disse fest­tider deles i to grupper, de 4 for­års­fester og de 3 efter­års­fester. Da Jesus var her på jorden første gang, op­fyldte han alle for­års­festerne. Og han vil i for­bin­delse med hans andet komme op­fylde alle efter­års­festerne. Den næste festtid, der skal op­fyldes er Rosh Ha­Shanah, trom­pet­festen. – Den næste begiv­enhed vi venter på er bort­ryk­kelsen.

Mysteriet

Paulus afslører et mysterium om den sidste trompet og de dødes op­stan­delse i 1. Kor. 15.51-52: Se, jeg siger jer en hem­me­lighed: vi skal ikke alle hen­sove, men vi skal alle for­vandles, | i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå ufor­kræn­kelige, og da skal vi for­vandles. – På et bestemt tids­punkt, når den sidste basun lyder. Så skal de døde først opstå i et ufor­kræn­keligt legeme, og så skal vi for­vandles.

Du kan du læse mere om, hvad disse udtryk hen­viser til: “i et nu, på et øjeblik” og “den sidste basun” på mine sider: “Guds ord er skrevet af jøder” og “Mysteriet afsløret” og “Bort­ryk­kelsen – Paulus“. Jaco Prinsloo har et kapitel i sin bog om: “Den sidste trompet“.

Åbenbaringen

Jeg tror, det er rigtigt, at der er flere beret­ninger i Åben­baringen om den samme tids­pe­riode. Se min side med “Åben­baring om Åben­baringen“. I Åb. 12 står der om et drenge­barn, der bliver født og bliver bort­rykket til Him­melen. Det er i for­bin­delse med trom­pet­festen. Så er der “Åben­bar­ingen 12 tegnet” og “Åben­bar­ingen 12 tegnets be­tyd­ning“.

Bortrykkelsen til en trompetfest

Alle disse oplys­ninger fra Guds ord peger på og hen­viser til, at bortrykkelsen vil ske til en trom­pet­fest. Så er spørgsmålet, er der nogle ting, tegn og oplysninger i Guds ord, der henviser til, om det er en bestemt trompetfest? Er der noget om det? Ja, det er der. Jeg har selv først fundet og set det her i september 2022, tror jeg. Fortsættelse følger i:

Bruden kan hentes i 2024

Det blev ikke i 2022, men antallet af dage, som for­ud­sagt til Daniel, passer også i 2024. Og det vil være nøj­agtig 7 år efter Åben­bar­ingen 12 tegnet. Så jeg håber, at det bliver festdagen, hvor Jesus vil hente sin rene brud. Jeg tror, at Gud bedst selv ved, hvornår hans 7-års cyklusser er.