Jesu genkomst på Oliebjerget


På hin dag står hans fødder på Olie­bjerget østen for Jeru­salem, og Olie­bjerget skal revne midt over fra øst til vest og danne en vældig dal, idet bjergets ene halvdel viger mod nord, den anden mod syd.

Zak. 14.4


Sker kun én gang

Dette, som er be­skrevet her, vil kun ske én gang i hi­sto­rien. Og det har vi endnu ikke set. Det er for­ud­sagt endda mange år før, Jesus kom til jorden første gang.

Jesus kommer igen

At det vil være Jesus, som kommer, ved vi fra Ap. Gr. 1.9-12: 9. Og da han havde sagt dette, løf­tedes han op, medens de så derpå, og en sky tog ham bort fra deres øjne. 10. Som de nu stirrede op imod Him­melen, medens han fo’r bort, da stod der hos dem to mænd i hvide klæder, 11. og de sagde: »I gali­læ­iske mænd, hvorfor står I og ser op imod Him­melen? Denne Jesus, som er op­taget fra jer til Him­melen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til Him­melen.« 12. Derefter vendte de tilbage til Jeru­salem fra det bjerg, som hedder Olie­bjerget og ligger nær ved Jeru­salem, en sab­batsvej derfra.

Her står, at Jesu blev optaget til Him­melen fra Olie­bjerget. Og at han vil komme igen på samme måde, altså ned til Olie­bjerget. Det er altså vores hjørne­stens-op­lys­ning. Vi får mange flere op­lys­ninger i Za­ka­rias’ Bog, som vi kan bygge vi­dere på.

Oplysningerne i Zak. 12-14

I Zak. 12-14 får vi mange op­lys­ninger. Se: “Zaka­rias 12-14“. Her står at alle jordens folk vil samle sig imod Jeru­salem. Gud vil åbne øjnene på jø­derne, så de ser og for­står, at Jesus var og er deres Mes­sias. Og så vil de sørge, fordi de for­kas­tede ham. At 2 tred­je­dele af jø­derne vil blive dræbt og resten blive renset. At Jesus vil komme til­bage til Olie­bjerget, og det vil revne midt over.

Og der står i Zak. 14.5, at alle de hellige kommer med ham. At der ikke vil være dag og nat læn­gere. At Jesus der­efter vil være konge over hele jorden. Gud vil straffe alle de folk, som drager imod Jeru­salem. Han vil lade kødet rådne på dem i lev­­ende live. – Det er “HER­RENS store og fryg­te­lige dag“, som er “Den store vre­dens dag“.

I Åb. Åb. 17.14 får vi des­uden at vide, at Lammet skal sejre sammen med dem, der er i dets følge, og det er de kal­dede, ud­valgte og tro­faste. – Så vi må altså både være kal­dede og ud­valgte, for­uden at være trofaste overfor HERREN, som vi tjener. For at komme med i den flok sammen med Jesus. – Og husk “Ingen kan tjene to herrer“.

Alle folkeslag angriber Israel

Lad os finde flere oplysninger om Jesu genkomst. I Zak. 14.2a står der: Da samler jeg alle fol­kene til an­greb på Jeru­salem. – I Joel 3.6-7 står der: 6. Thi se, i de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jeru­sa­lems skæbne, 7. samler jeg alle hed­ninge­folk og fører dem ned i Josa­fats dal. Der vil jeg holder ret­ter­gang med dem om mit folk og min arvelod Israel, som de spredte blandt fol­kene; og de delte mit land.

Det er den samme begivenhed, der er tale om i disse 2 skrift­steder, det kan der ikke være nogen tvivl om. Så her er den op­lys­ning, vi kan bygge videre på. Og her i Joel 3 får vi flere vig­tige op­lys­ninger: Gud vil vende Juda og Jeru­sa­lems skæbne. Er det fra noget godt til skidt eller skidt til godt? Det vil være fra Guds vrede til Guds ind­greb. Og Gud vil holde ret­ter­gang over de folk som delte hans land og spredte hans folk. Så vi ved, at Israel vil blive delt. Se siden: “­­Gud samler alle hed­ninge­folk“.

Solen til mørke og månen til blod

Her i Joel 3.4 står der, at solen vil blive formørket og månen vil blive blodrød før HERRENS store og frygtelige dag kommer. Se: “Solen skal formørkes og …“. Det be­tyder at alle de andre steder, hvor det at solen bliver for­mørket og månen bliver som blod, efter­følges af Jesus gen­komst til Olie­bjerget.

Andre oplysninger

Lad os se på de andre skrift­steder, der be­skriver Jesus gen­komst. Se: Matt. 24.29-30: “Straks efter trængslen” + Matt. 24.30: “Men­nes­ke­sønnens tegn vil vise sig på him­melen” + Matt. 24.31: “Jesus vil samle hans ud­valgt sammen” + Åb. 6.12: “Det 6. segl“.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.

Du kan også se, hvad Mark Biltz for­tæller om “Jesu gen­komst på Olie­bjerget – M.B.“, hvis du vil.