Jesus er – vejen til frihed


Til frihed har Kristus frigjort os.
Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældoms åg!
Gal. 5.1


Jesus er vejen til frihed! Hvis du ikke har læst min side med “Lever du i frihed“, så vil jeg anbefale, at du læser den først. Jesus har købt os til at leve et liv i frihed. Den første og vigtigste ting at blive fri fra er SYNDEN. Gud elsker synderen, men han hader synden. Det er nødvendigt at blive frelst.

Da Jesus rejste tilbage til Himmelen sendte han Tals­mand­en = Hel­lig­ånd­en til os. Hans opgave er at overbevise verden om synd, ret­fær­dig­hed og dom. Synden er: at de ikke tror på Jesus. Se Johs. 16.7-11.

Et liv i frihed

Jeg har selv været en meget ufri person, så jeg ved noget om, hvad det vil sige ikke at være fri, men også hvordan blive fri. Jeg ved også, hvad det vil sige at leve sit liv i frihed. Jeg deler gerne mine erfaringer med andre.

Luk. 4.18-19: »Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til de fattige. Han sendte mig for at helbrede de søn­der­knus­tes hjerte, for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for de blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren.« (Det som står med grøn i verset er udeladt i vores Bibel, men det står i grundteksten.) Disse vers læste Jesus fra Esajas 61.1-2a.

Her ser vi klart, at Jesus vil, at vi skal være fri. Vi skal ikke være fanger og bundet af noget, vi er kaldet til at leve et liv i frihed. At se bundne og ufri kristne er jo heller ikke just noget, der gør dem, der ikke tror på Jesus, misundelige!

Vejen til frihed

Jesus har købt os fri, så vi kan leve et liv i frihed. Det er Guds vilje, at vi skal være frie. Når vi er sat fri fra den vigtigste synd – at ikke tro på Jesus – kan vi fortsætte med at tage friheden tilbage på de områder, hvor vi har mistet den. Det første tror jeg må være at få sat viljen fri. Vores vilje er nødt til at være fri, så vi kan vælge frit i enhver si­tu­a­ti­on. Det kan du læse mere om på min side: Sæt viljen fri!

Det er altid godt at finde ud af årsagen til et problem. Derfor har jeg også skrevet siden med åbne døre for Djævelen, fordi det er nød­ven­digt at finde den åbne dør, som fjenden benytter til at prøve på at ødelægge os. Det er jo altid godt at bede Gud om at vise os, om der er ting i vore liv, som han ønsker, at vi skal have noget gjort ved. Jeg tror, at der er mange ting, som er absolut nød­ven­dige at få gjort noget ved for at kunne leve i den frihed, som Jesus har købt os fri til at leve i.

Så er der så også ting, som har betydning for det evige liv. Jeg tror ikke, at det er muligt at komme i Himmelen for de mennesker, som har et eller flere mennesker, som de ikke vil tilgive.

Tilgivelse

Det er så nødvendigt, at vi tilgiver alle for alt, inkl. os selv. Vi kan ikke få Guds tilgivelse, hvis vi ikke vil tilgive andre. Uden Guds tilgivelse kan vi ikke komme i Himmelen. At bære nag er et tegn på manglende tilgivelse. Det er bitterhed også. Du kan læse meget mere om det på min side om tilgivelse.

Stolthed

En anden meget nødvendig ting at omvende sig fra er hovmod. Gud står jo de hov­mo­di­ge imod. Så det er klart, at det er umuligt at leve i frihed og have Gud imod sig. Desuden vil hovmod få mange andre synder i sit kølvand. Det kan meget nemt føre til util­gi­ve­lig­hed også. Og til at vise per­sons­an­se­el­se, som også er en alvorlig synd. Stolthed er noget, vi må omvende os fra. Stolt­hed­en skal knuses. Stolthed er en af kødets gerninger.

Kødets gerninger

Der er jo en grund til, at vi kan ligge under for kødets gerninger. Kødets gerninger vil jo kunne blive produceret i vore liv, hvis ikke kødet er blevet aflivet. Når kødet er tilintetgjort, er det muligt at begynde at leve ud fra vort sande jeg, menneskets på-ny-fødte ånd. Det medfører altså også en helt ny frihed, da der så ikke længere foregår en kamp mellem ånden og kødet. Nu er der plads for fred. Guds fred i vore hjerter.

Kødets gerninger er jo noget, vi skal omvende os fra. Det er der så nogle, som har svært ved. Ikke nød­ven­dig­vis fordi de ikke vil. Det kan være, fordi de faktisk ikke kan. Det kan selv­føl­ge­lig lade sig gøre, men vi må jo gøre tingene på den måde, som virker. Og hvis mennesker ikke ved, hvordan de skal komme et problem til livs, så kan det jo være virkelig svært at komme af med.

Lovløshed

Der er ting, som det er nødvendigt at behandle, som Harold Dewberry fortæller i sin tale om lovløshed, for at få sejr over dem og blive fri af de problemer. Jeg har ikke tal på alle de problemer, jeg er blevet fri af ved at behandle dem som “lovløshed“. Jeg tror så også at det er ret vigtigt at komme roden til livs i et problem. Det er jo ikke nok at få hugget grenene af træet som bærer den dårlige frugt. Det er jo langt bedre at få træet til at gå ud så det ikke længere kan komme med dårlig frugt.

Fæstningsværk

Jeg har brugt billedet med et træ. Men jeg bruger også billedet med en fæstning, da Djævelen kan have bygget et fæstningsværk i vore liv. Der er det jo ret vigtigt, at vi får den fæstning revet ned og får platformen fjernet. Jeg vil helst “rodbehandle” først. Altså behandle platformen først, som fæstningen er bygget på. For dernæst at få revet fæstningen ned. Roden skal nemlig tit behandles som lovløshed. Fjern platformen! og riv fæstningen ned! Men der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at bombardere fæstningen først med Guds ords hammer. [Siden Fæstningsværk er ikke aktiv endnu.]

Forvandling

Vi har brug for at lade os forvandle. Vi bør få vort sind fornyet med Guds ord. Det er så vigtigt, hvad vi fylder os med. Vi kan jo ikke fylde os med noget, som er urent i forhold til Guds ord, og så forvente, at det er rent, det som kommer ud af os. I den forbindelse kan jeg også godt lide at bruge billedet med en kanal. Vi er en kanal for Helligånden.

Vi må lade os forvandle til Guds lighed. Så vi kommer til at ligne ham mere og mere, fordi hans natur bliver mere og mere synlig i os. Derfor er det også nødvendigt at erkende, når der er noget, som vi skal omvende os fra. For så bliver det muligt at lukke døren for Djævelen. Disse ting er nødvendige for at komme til at leve i den frihed, som Jesus har kaldet os til at leve i som hans disciple.

Jeg tror også, at det er nødvendig at omvende sig fra selv at være på tronen i sit eget liv. Og begynde at leve ud fra vort sande jeg, som er vores på-ny-fødte ånd. Det har jeg skrevet meget mere om i hæftet “Nøglen til sejr over kødet er at leve ud fra ånden”. (Den er ikke klar til at lægge ud endnu.) Men foreløbig har jeg så skrevet menneskets sande jeg.

Jesus er vejen til frihed!

Jesus er Guds ord. Guds ord viser os, hvad vi skal gøre for at leve ret i forhold til ham. Vil vi leve et liv i frihed, så må vi gøre tingene på Guds måde. Men det er klart, at vi kan jo bedst tjene ham som frie og genoprettede mennesker. Det tager tid at blive forvandlet til Guds lighed, helliggørelsen er en livslang proces. Men vi bør samarbejde med Gud og tillade ham at gøre sit værk i os.

Missionsbefalingen

Vi er Jesu disciple, hvis vi tror på Jesus og vil leve med ham. En discipel er en elev. Det er vi kaldet til i mis­si­ons­be­fal­ing­en. De gode nyheder – evangeliet om Jesus Kristus – må vi dele med andre. Tænk, hvis andre ikke havde delt evangeliet med os, og vi ikke troede på Jesus? Konsekvenserne af ikke at kende evangeliet og tro på Jesus og handle på Guds ord, det er jo nu altså fortabelse. Vi bør advare andre, så godt vi kan, med de muligheder vi har. Vi må bede og arbejde. For det er forfærdeligt at gå fortabt og opleve den anden død, som Biblelen taler om. Derfor skal vi advare andre, når Gud minder os om det.