JFK 21

Mads Palsvig 

Mads Palsvig er formand for partiet Jorden Frihed Kundstab. Et parti som ikke er i folketinget endnu. Så vidt jeg kan se på JFK21 hjemmeside, er det ikke et “kristent” parti. De vil adskille politik og religion, men de har alligevel nogle kristne værdier med. – Tallet 21 er jo 3 x 7. Og det er faktisk bibelske tal.

På deres hjemme­side kan du læse om deres mærke­sager (∗). Det vigtigste for dem er i øjeblikket at få stoppet de grund­lovs­stridige ind­greb i for­bindelse med COVID-19.

Det kan vi vist ikke være uenige med dem om! – De har flere gode mærke­sager.

Vælger­er­klæring

JFK beder om en vælger­er­klæring, så de kan få love at stille op til næste folke­tings­valg. Du kan selv se, hvad partiet står for. Mads Palsvig m.fl. gør et stort stykke arbejde. Annonce på facebook.

Avis

JFK har fået lavet, udgivet og trykt en avis – Her er en side om Tidende og her er avisen som en PDF- fil – Tidende om det du ikke bliver fortalt – Fra d. 5. november 2021. Det er en fin avis på 32 sider. Om de ting medierne ikke fortæller, fordi det må du absolut ikke få at vide.

Apartheid og vaccine-pas

Mads Palsvig har en alvorlig besked d. 14. feb. 2020 til Lars San­dahl Sør­ensen, som er direktør i Dansk Industri. Angående corona­pas og apart­heid, men der er også andre alvorlige op­lys­ninger i den. – Åben besked 

Forskellige indlæg

Lene Bang skriver neden­stående på facebook d. 1. november 2021 til alle folke­tings­med­lemmer. Også her – Apartheid.

Se også – Er vi godt på vej mod en fascistisk stat? – af Lene Bang.

Kejserens nye Corona klæder – af Lene Bang d. 19. december 2021.

Opfordring til JFK´ere om at melde sig ud af Folke­kirken – Brug gerne dette brev af Lene Bang d. 21. december 2021.

Sig Nej til urimeligheder – af Lene Bang d. 26. december 2021 – Brev til Kasper Munk Ras­mussen, chef­kon­sulent i SMV Danmark, Dan­marks små og mel­lem­store virk­som­heder.

Fokus på støtte til virk­som­heder – af Jimmi Roger Pedersen d. 26. december 2021.

Her er en nyhedsmail om – Pressemødet – af Lene Bang d. 9. november 2021.

Dokumentation for undtagelseaf Berith Zenia Fager­gaard d. 28. december 2021.

Til danske virk­som­heder – Brev til Humle Bioaf Lene Bang d. 28. december 2021.

Brev til Henrik Qvortrup – af Lene Bang d. 28. december 2021.

Nytårstale december 2021af Lene Bang

Se mere på JFK 21 – Folkepartiet Jorden Frihed Kundskab