Jubel-år

I videoen her fra d. 22. september 2022 fortæller Mark Biltz om jubel-årene: High­light: “The jubilee year; it’s all lining up for the end!” (he meant Elul 25, not Sept. 25) – Højde­punkt: “Jubel-året; det hele er på vej mod enden!” (han mente Elul 25, ikke 25. september). Den kommende onsdag d. 25. Elul (d. 21. sep­tember 2022) er års­dagen for ska­belsen, hvor Gud sagde: “Lad der blive lys”.

Forklaring på tallene i skemaerne

(3:19) Hvor de røde tal viser års­tallet fra ska­belsen, og det er også jubel-årene. Og de blå tal viser num­meret på den 7 x 7 års periode, det er fra ska­belsen, altså jubel-års cyklus­serne. Det er altid jubelår efter hvert 49. år. Så tag års­tallet divider med 49, hvis det går op, er det føl­gende år et jubel-år.

Messias blev født i 3757 (5:23). Det var i den 77. jub­el-års cyklus (fra 3725 til 3773 med det 77. jubel-år i 3774), at Ordet blev kød.

Flere klip

Mark fortæller også om jubel-år i denne video: (29:28).

Det kommende jubelår

Du kan se lidt om det kommende jubel-år her: “Det kommende jubel-år“.