Kender du Jesus?

Mange kalder sig kristne. Men kender de Jesus? Kender du Jesus? Hvis du ikke vir­kelig kender Jesus, så er det på høje tid, at du lærer ham at kende. Hvis ikke vi virkelig kender Jesus, så vil han heller ikke kendes ved os.

Holder du hans ord?

Johannes skriver: At på dette ved vi, at vi har kendt ham, om vi skulle holde hans bud. 1. Johs. 2.3. Hvis du siger, at du tror på Jesus og kender ham, men du ikke retter dig efter hans ord og adlyder hans ord, så lyver du. Hvis vi ikke holder Guds ord og retter os efter det, så kender vi ikke Gud.

Kendetegnet på om du kender Jesus

1. Johs. 2.4-6: Den, der siger: »Jeg kender ham,« og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sand­heden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig Guds kær­lighed blevet fuld­kommet. Derpå kender vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, han er også selv skyldig at vandre således, som Han van­drede.

Her står der altså klart og tydeligt, at vi ikke kender Jesus, hvis vi ikke holder hans bud. Og hans bud er Guds ord. Der står tilmed, at om vi siger, at vi kender ham og ikke holder hans ord, så er vi en løgner, og der er ikke sand­hed i os. Vi er nødt til at adlyde Guds ord, ellers er vi ikke i ham.

Kender du Gud?

Hvis du kender Gud, så vil andre, som kender Gud, også høre på dig. Hvis du kender Gud, og andre ikke vil høre på dig, så er de ikke af Gud. Jo­hannes skriver, at det er derpå, vi kan kende sand­hedens Ånd og vild­farelsens ånd. 1. Johs. 4.6. Så hvis nogen, som du anser for at kende Gud, ikke vil høre på dig, så er det jo om at vurdere, om det er dem eller dig, som er galt på den. Vi er alle i risiko­gruppen for at kunne blive be­draget. Men nogle har langt større risiko end andre. Vi skal ikke have for høje tanker om os selv.

Jeg kender jer ikke

Det ville jo være for­fær­delig en dag at få disse ord at vide af Jesus. Det er absolut nød­ven­digt, at vi elsker sand­heden, lever i sand­heden og gør sand­heden. Har du:

Kærlighed til sandheden

?