Klar til afgang?

Er du klar til afgang? Ja, “ikke kristne” forstår nok ikke sådan en ud­talelse. Men jeg håber da, at de fleste kristne for­står, hvad det be­tyder. Klar til afgang betyder: klar til afgang fra denne verden. Klar til bort­ryk­kelsen for at være helt præcis her. Vi bør jo alle være klar til at dø, for­stået på den måde, at vi må sørge for at have vort navn skrevet i Livets bog. Det er ad­gangs­beviset for at komme ind. Du kommer ikke ind i Him­melen med et vac­ci­ne­pas.

Ingen adgang

Det vil jo være for­fær­deligt at komme til Him­melens port og så få at vide: “Du får ingen ad­gang”. Jeg tør ikke ud­tale mig om, om COVID-19 vac­ci­nerede får adgang til Him­melen. De fleste vil nok sige, at selv­følgelig gør de da det. Det har da ingen be­tyd­ning. En skrev til mig, at han troede ikke engang, at det vil blive nævnt på dommens dag. Jeg tror, at der er nogen, som vil få sig en meget ube­hagelig over­raskelse til den tid.

Ingen tvivl hos mig

Der er ingen tvivl i mig om at COVID-19 vac­cinerne har noget med Dyrets mærke at gøre. Jeg har studeret, hvad det græske ord for mærke kommer af og betyder. Det kan du se på min side “Mærke“. Det er jo en udvikling, der er sat i gang. Hvis men­nesker efter deres COVID-19 vac­ci­nation kan skannes og regi­streres di­gitalt, ja, så har de fået et di­gitalt mærke. Som Klaus Schwab har sagt at ALLE skal have inden år 2026. Se: “Dyrets mærke – vidner“.

Hvornår det tæller og er fuldført i Guds øjne kan jeg jo ikke vide. Derfor op­fordrer jeg ALLE, der har ladet sig ind­sprøjte med de ondes eksperi­men­telle ind­sprøjt­ninger i form af en eller flere COVID-19 vac­ciner, til at OM­VENDE sig før, det er for sent, og bede Gud om til­giv­else. Det kommer en dag, hvor det vil være for sent.

Omvend dig i tide og “Vær rede!