Knuser det hellige folk


»Én tid, to tider og en halv tid! Når hans magt, som knuser det hellige folk, er til ende, skal alle disse ting fuld­byrdes.«

Dan. 12.7


Som knuser det hellige folk

Dan. 12.7Og jeg hørte manden klædt i linned, som var over vandet i strømmen, og da han holdte sin højre hånd og sin venstre hånd mod him­melen og sværgede ved ham som lever evin­de­ligt: “At det skal være for én tid, tider og en halv tid, når de ting er blevet fuld­ført at knuse det hellige folk, så skal alle disse ting blive af­sluttet. (Min over­sæt­telse fra det eng­elske ved det hebra­iske.)

Her står altså klart og tyde­ligt, at når det, at knuse det hellige folk er til ende, så vil disse ting blive af­sluttet. Og det er om de ting, som Daniel fik at se og vide af flere gange, som står om­talt i Daniels Bog.

Slider dem op

I Dan. 7.25 står der, at der vil komme en anden konge, som skal være ander­ledes end de 10 tid­ligere. Og han skal fælde 3 konger og han skal tale højt­rav­ende ord mod den Højeste (navn for Gud) og den Høj­estes hellige skal han slide op, og han har til hen­sigt at ændre de ud­pegede tider og lov. Og de hellige skal gives i hans hånd for én tid, tider og en halv tid. – Altså i 3 ½ år.

Så er det slut. – Dan. 7.26: Men så sættes retten/dommen, og han herre­dømme tages væk og øde­lægges for altid.

Halleluja, så stopper Gud ham eller det, for hvad er det for en ander­ledes konge? Jeg tror at, det vil være kunstig intel­ligens af en slags. Men det bliver en for­fær­delig tid. Og især for det hellige folk, Israel. Den onde for lov at slide dem op i 3 ½ år. Og det må være de sidste 3 ½ år af Daniels 70. år-uge, fordi der står, at så er det slut. Så bliver det herre­dømme stoppet og øde­lagt for altid. Der står også at dommen sættes. Altså er det af­slut­ningen.

Israel vil blive knust

Ud fra det, der står i Guds ord, så må jeg kon­sta­tere, at Israel vil blive knust. De vil ikke blive til­intet­gjort, men slidt op og mange vil blive dræbt.