Lad jer forvandle!

Rom. 12.2 står der. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne.

Vores sind bliver “påvirket”, af det vi hører eller læser, eller det vi ser på. Så er spørgsmålet, hvad fylder vi vores sind med? Vi har lige læst, at vi skal lade os forvandle gennem en fornyelse af vores sind. Og at vi ikke skal skikke os lige med denne verden. Desværre er der mange, som prøver at skikke sig så meget lig denne verden, som de kan. Vi skal jo helst ligne de andre så meget som muligt.

Vi skal lade os forvandle. Hvordan? Gennem en fornyelse af vores sind. Hvordan fornyer vi så vort sind? Det gør vi ved at grunde på Guds ord.