Lampens lys og brudens røst


I Åb. 28.23 står der om Babylon, som Gud på det tidspunkt har dømt og ud­slettet: Og lam­pens lys, skal ikke mere skinne i dig, og brud­gommens og brudens røst skal ikke mere høres i dig. Fordi dine køb­mænd var rig­mændene/­magt­haverne på jorden med din medicin/­gift blev alle folk/­na­tioner vild­ledt/­forført/­be­draget af dig.

Babylons bedrageri

Baby­lons køb­­mænd var rig­­mændene og ­magt­­haverne på jorden. Babylon vild­­ledte, for­førte og be­drog alle folk og nationer med deres giftige medicin. Hvem er magt­haverne på jorden? Hvem er de rigeste på jorden? Hvem er køb­mændene? Det er eliten i verden, som er de rigeste (på jordisk gods) her i verden. Det er dem, som gennem lang tid har for­søgt at tage magten i verden. Denne elite ejer medici­nal­in­du­strien, som selv­føl­gelig pro­du­cerer medicin, som de sælger. De er køb­mænd.

Der står her, at disse men­nesker forførte og bedrog ALLE folk og na­tioner med DERES medicin og gift. De gjorde det ved at vild­lede men­nesker. Så der står altså, at eliten på det tids­punkt havde gjort det. Når nogen vild­­leder, så lyver de. Eliten er med i en satan-kult. Se – Ond­skaben tager over­hånd.

Det er sket

Ja, det er sket. Eliten har via WHO vild­ledt, forført og be­draget ALLE folke­slag og na­tioner til at købe og få sprøjtet deres medicin ind i sig, i form af COVID-19 vac­ciner. Det er verdens største svindel­nummer og bedrag. Og de fleste men­nesker vil ikke tro på det.

Konsekvensen

Og der står i starten at lampens lys, skal ikke mere skinne i dig og bruden røst skal ikke mere høres i dig. Måden på græsk, det står på med en dobbelt nægtelse og ud­sagns­ordene i aorist og  fore­stil­lende måde (kon­junktiv), be­skriver den stær­keste nægtelse af noget frem­tidigt. Hvad betyder det? Det kan være fysiks og det kan samtidig også være åndeligt. – Det er altså noget, som vil komme til at ske.

Den åndelige side

Der står i Guds ord, at men­neskets ånd er en Herrens lampe. Ordsp. 20.27: Men­nesket ånd er en HER­RENS lampe, den ran­sager alle hans indres kamre. – Men­neskets ånd er YHWH’s lampe og lys. Den skjuler sig i og under­søger alt i men­neskets indre. Men her vil jeg foku­sere på, at et lys selv­føl­gelig lyser og op­lyser.

Undersøg selv, hvad de he­braiske ord be­tyder – Ordsp. 20.27. – Ransage har flere be­tyd­ninger. Det kan betyde søge, gen­nem­søge, ændre, lave flittig søgning, for­klæde sig selv, skjule, søge efter.

Brudejomfruernes lamper

I lignelsen med brude­jom­fruerne havde alle de 10 brudejomfruer lamper, der lyste. Da det trak ud, var deres lamper ved at gå ud. Men de 5 var kloge, de havde taget ekstra olie med i deres kander. Men de 5 var ikke kloge, så de havde ikke noget olie med i re­serve. De dumme jom­fruer bad de kloge om noget af deres olie, men det ville de kloge ikke, for der ville ikke være nok til dem alle. Så de kloge an­be­falede de dumme at gå til køb­mæn­dene og købe noget til sig selv.

Da de kom tilbage havde brud­gommen været der, og de kom ikke med til bryl­luppet, da de bankede på døren og bad om at komme ind. Brud­gommen sagde, at han kendte dem ikke.

Lampens lys & brudens røst

I Åb.18.23 nævnes lampens lys og brudens røst. Men­neskets ånd er lampen, som op­lyser os. Den, vores på-ny-fødte ånd,  er også midlet til at komme i kon­takt med vores Far på. Vi, som tror på Jesus og lever med ham, bliver omtalt som bruden, som brud­gommen kommer for at hente. Det er altså vores røst i os. Hvilken røst? Det er vel vores mu­lighed for sam­tale med brud­gommen, som foregår via vores ånd. Det kan den åndelige side af sagen betyde. (Men det gør det selv­føl­gelig ikke, vil de fleste sige.)

De per­soner, som er blevet be­draget af Ba­bylon, som er køb­­mændene, rig­­mændene og ­magt­­haverne på jorden. Disse be­dragede men­nesker, som har fået Ba­bylons giftige medicin sprøjtet ind i sig, de vil komme til at opleve at deres ånds lys går ud og brudens røst for­stummer. Det skrives endda med den stærkeste form for be­nægtelse. Det vil, med andre ord, aldrig komme til at ske igen, at lyset vil skinne og brudens røst kan høres.

Der står at Babylon vild­ledte, for­førte og bedrog alle folk og na­tioner med deres giftige medicin. Under – Farmaci – læge­midler – kan du se, at det, de over­sætter til trol­dom på dansk, er farmaci og dermed læge­midler.

Farmacien

COVID-19 vacciner er et lægemiddel. Ja, det har de i hvert fald ud­givet det for at være. At det så er det mest ond­skabs­fulde, der nogen­sinde er op­fundet, det er så noget helt andet. Jerry Toney har mange gange sagt at disse COVID-19 vac­ciner slukker lyset i men­nesker. Det af­bryder deres for­bindelse med Gud. Der er mange der har op­levet det. Vi hører bare ikke om det. De fleste nægter det.

Hvornår men­nesker kommer til at op­leve det ved jeg ikke. Men hvis de ikke vil omvende sig hurtigst muligt og bede Gud om tilgivelse, så lever de livet MEGET farligt.

Jerry Toney

Når jeg finder de ud­sen­delser igen, hvor Jerry Toney fortæller om det, kan jeg linke til dem her på siden, men indtil da kan du selv gå på op­dagelse og lede efter flere af dem på hans kanal – Jerry Toney på YouTube.

03-05-2021 – The Mark of the Beast, turning out the Light – Dyrets mærke, slukker lyset –

Græsk præsts oplevelser

Du kan også se – Græsk præst – efter COVID-19 vaccination