Liberty Planets

Denne ameri­kanske hjem­meside inde­holder også vigtig in­for­ma­tion. De skriver ikke dato på deres artikler, så jeg ved ikke, hvornår de er fra.

Blødende febervirus

Top Chinese Whistle­blower – Kinesisk top whistle­blower: Det kine­siske kom­mu­nist­parti (KKP) ud­sender en hæ­mo­ragisk* feber­virus ved de olym­piske vinter­lege i Beijing i et forsøg på at udløse en ny global pan­demi (vi har den ernær­ings­mæssige in­for­mation om, hvad der kan blokere det i dit blod). [Ca. 16-02-2022]